måndag 10 augusti 2015

ข่าว บีบีซีไทย - BBC Thai

บีบีซีไทย - BBC Thais foto.
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ รพ.ศิริราช ฉบับที่ 14
ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และถวายการตรวจพิเศษพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลการรักษา ผลการตรวจพบว่า ปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้น คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเ...ฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมองติดตามพระอาการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลง
ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอทเป็นครั้งคราว อีกทั้งมีพระเสมหะมาก หายพระทัยเร็วขึ้น อัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นผลสืบเนื่องจากพระอาการพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ ตั้งแต่ครั้งก่อน ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงบ้างเป็นครั้งคราว คณะแพทย์ฯ ได้ถวายกายภาพบำบัดสำหรับพระอุระ (อก) เพื่อช่วยให้การขับพระเสมหะสะดวกขึ้น พร้อมทั้งถวายพระโอสถละลายพระเสมหะร่วมกับการถวายออกซิเจนผสมอากาศเป็นระยะ
ผลการตรวจเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระ (อก) ติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบ ผลการตรวจพระหทัยและการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้า พบว่าอัตราการเต้นของพระหทัยลดลงเป็นปรกติแล้ว อัตราการหายพระทัยลดลงเกือบเป็นปรกติ ความดันพระโลหิตปรกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมอง เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2558 พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิม คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระ (อก) อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยการขับพระเสมหะต่อไป จนกว่าพระเสมหะจะลดลงเป็นปรกติ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง


บีบีซีไทย - BBC Thais foto.


สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนใน 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ชี้เศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ซบเซา นักวิเคราะห์คาดค่าเงินบาทจะผันผวนรุนแรง
เว็บไซต์ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้ข้อมูลว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีต่อระดับดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระบุว่า นักลงทุนค...าดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม) จะอยู่ที่ 57.27 หรือปรับตัวลดลง 41.73% จากดัชนีในเดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 98.28 โดยนักลงทุนทุกกลุ่มมองไปในทิศทางเดียวกันว่าตลาดจะปรับตัวลงไปอยู่ในเกณฑ์ซบเซา โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 71.43% หรือต่ำสุดในรอบ 14 เดือน อยู่ที่ 28.57 จนแตะระดับซบเซาอย่างมาก ในขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ มีความเชื่อมั่นปรับลดลงน้อยที่สุด อยู่ที่ 62.5 หรือ 12.5%
ทั้งนี้ ปัจจัยเชิงบวกที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด คือ นโยบายด้านเศรษฐกิจ แต่ในเวลาเดียวกันยังมีปัจจัยเชิงลบอย่างภาวะเศรษฐกิจในประเทศอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น การไหลเข้าออกของเงินทุน การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ต้องพิจารณาเลื่อนออกไปในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงแนวโน้มการปรับคณะรัฐมนตรีและปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หนี้เสียในกลุ่มประเทศยูโรโซน และปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ก็ส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยด้วย
สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และเติบโตต่ำกว่าที่เคยคาด ดร. อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้มีโอกาสที่จะโตต่ำกว่าร้อยละ 3 ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนรุนแรงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยค่าเงินบาทอาจลดลงแตะระดับ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ในช่วงปลายปี แต่หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลให้ค่าเงินบาทอาจกลับมาแข็งค่าได้ในระยะสั้น

คลิกดูเพิ่ม-Visa mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar