måndag 10 augusti 2015

วิเคราะห์พระอาการ (ตามจริง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

by เพจกู
นี่คือพระอาการ ที่กูเคยบอกไปเมื่อ ๓๑ พ.ค. ๕๘

คลิกดูเพิ่ม-กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๑๓
วิเคราะห์พระอาการ (ตามจริง) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จุดสำคัญของพระอาการในแถลงการณ์ คือ
“การติดตาม ผลของการใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง จากช่องไขสันหลังสู่ช่องพระนาภี”
กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ภาษาคำพูด เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้ห่วงในพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เข้าใจโดยง่าย


แถลงการณ์ฉบับนี้ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ประสาชาวบ้าน ก็คือ มีการเจาะช่องไขสันหลัง แล้วต่อสายระบายน้ำไขสันหลังเข้าสู่ช่องท้อง
การที่จะมีการรักษาด้วยเจาะไขสันหลังนั้น สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า ได้มีอาการอักเสบหรือติดเชื้อในไขสันหลัง หรือติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมอง ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เกิดความดันในช่องสมองสูงจนอาจไปกดทับเส้นประสาท ซึ่งสามารถทำให้การเคลื่อนไหว หรือการสั่งการการเคลื่อนไหวผิดปกติได้ เช่น ปากเบี้ยว ตาเหล่ผิดรูป และอีกหลายอาการ
การรักษาจึงต้องเจาะเอาน้ำไขสันหลังออก ซึ่งช่องไขสันหลังนี้จะเชื่อมไปสู่ช่องสมอง การเจาะน้ำไขสันหลังออก ก็เพื่อลดความดันในช่องสมอง ซึ่งคนที่มีอาการดังกล่าว จะปวดหัวคล้ายกับหัวจะระเบิด และไม่รับรู้อะไรในระหว่างที่มีอาการดังกล่าว


ที่น่าแปลกก็คือ ก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลากว่า ๕ เดือน นับแต่แถลงการณ์ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักพระราชวังไม่เคยมีแถลงการณ์ใดๆ กล่าวถึงพระอาการติดเชื้อ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อน
แล้วคณะแพทย์ ทำการเจาะไขสันหลัง เพื่อระบายน้ำไขสันหลัง เข้าไปในช่องท้อง เพื่ออะไร ? คณะแพทย์ และสำนักพระราชวังไม่เคยออกแถลงการณ์ให้ประชาชนรับทราบเลย


ส่วนการตรวจปอดอักเสบ ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ปี ๕๒ และปี ๕๖ ไม่มีใครเขาทำกัน ปอดอักเสบหกปีก่อน และเมื่อหายแล้วคือหายเลย จะมาตรวจใหม่ทำไม เพราะเหตุใด
นอกจากว่า ปอดจะติดเชื้อและเกิดอาการอักเสบใหม่อีกครั้งคณะแพทย์จึงต้องตรวจ
สำนักพระราชวัง กับคณะแพทย์
ปกปิดอะไรอยู่อีกบ้าง ?

ประชาชนพสกนิกรควรจะได้รับรู้
และมีสิทธิ์ที่จะห่วงใยพระอาการ มิใช่หรือการที่แถลงการณ์ ปิดๆเปิดๆ ทำให้พสกนิกรชาวไทย ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง รวมถึง การแถลงการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับพระอาการตามจริง และปกปิดข้อมูลจากประชาชน แบบนี้
สำนักพระราชวัง และรัฐบาล คสช.
กำลังคิดการใหญ่ เพื่อทำอะไรกันอยู่ ?

ทั้งนี้ หากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ท่านใด
จะกรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เชิญหลังไมค์นะ

 
แถลงการณ์ เมื่อ 2 พฤษภาคม 2554
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช (ฉบับที่ 36)
โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร มีพระปรอท (เป็นไข้) และต่อมามีพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และพระอาการอ่อนเพลีย คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาจนหายจากพระอาการประชวรแล้ว แต่ยังประทับอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้คณะแพทย์ฯ ทำกายภาพบำบัดถวายเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อ ตลอดจนถวายพระกระยาหารบำรุงตามหลักโภชนาการนั้น

ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมาเป็นลำดับ แต่ยังทรงพระดำเนินไม่มั่นคง จึงได้ถวายการตรวจพิเศษต่างๆ เป็นระยะๆ ติดต่อกัน ผลปรากฏว่า ทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่มั่นคง อาการเช่นนี้มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ คณะแพทย์ฯ ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างมีความเห็นตรงกันว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง จากช่องพระสันหลังบริเวณบั้นพระองค์ (บั้นเอว) เข้าสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ซึ่งเป็นการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้ได้กำหนดการถวายการรักษาในคืนวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ส่วนผลการตรวจต่างๆ ในระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปรกติและพระอาการทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้เป็นปรกติ คณะแพทย์ฯ จะรายงานผลการถวายการรักษาในโอกาสต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
2 พฤษภาคม 2554

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar