lördag 8 augusti 2015

การเปลี่ยนแปลง คือ นิรันดร ไม่ว่าใครก็มิอาจรอดพ้นไปจากกฎ "อนิจจัง"


by  เพจกู

กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆs foto.

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
พระปฐมบรมราชโองการ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ...

รัชกาลที่ ๙
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
- - - - - - - - - -
พ.ศ.๒๕๕๘
ศาลทหาร ตัดสินจำคุก จำเลยคดี 112
เพราะโพสท์เฟสบุ๊ค รายหนึ่ง ๒๘ ปี อีกรายหนึ่ง ๓๐ ปี
ศาลทหาร ทำเพื่อทำลายพระเกียรติของพระองค์ท่านหรือไร-พระราชดำรัส 2548
คลิกฟัง-กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ

พระราชดำรัส 2548 ในหลวงตรัสไว้โดยมีใจความสำคัญว่า "สามารถวิจารณ์กษัตริย์ได้ ในหลวงตรัสไว้โดยมีใจความสำคัญว่า "สามารถวิจารณ์กษัตริย์ได้ หากจับคนหมิ่นกษัตริย์เข้าคุก กษัตริย์จะเดือดร้อน"
พระราชดำรัส เรื่อง ๑๑๒ เพื่อให้ทุกคนพิจารณาเอาเอง ว่า คสช. และศาลทหาร น้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการตัดสินคดีหรือไม่


คลิกดูเพิ่ม-Visa mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar