lördag 8 augusti 2015

รายการตีท้ายวัง No 05 แผนล้มเจ้าของจริง... Rama 6 Assassination Plan

รูปภาพของ เจ๊ขกภาคสอง
(ภาพที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
ตีท้ายวัง # 05 แผนล้มเจ้าของจริง
Behind # 05 Rama 6 Assassination Plan
เรื่องราวการวางแผนล้มล้างระบอบเจ้าสมัยรัชกาลที่ 6 ที่นำโดยร.อ.เหล็ง ศรีจันทร์

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar