fredag 14 augusti 2015

Re ขุนเขาบอก : “ ไม่มีสวรรค์สำหรับเรา “.........ขุนเขาบอก :

“ ไม่มีสวรรค์สำหรับเรา “.........


ไม่มีคำตอบ...จากสรวงสวรรค์
ภาพที่เคยฝัน...ไม่มีวันได้เห็น
ประชาเป็นใหญ่...ชาติไทยร่มเย็น
แต่ภาพที่เห็น...เลือดกระเซ็นนครา

สวรรค์ปิดตา...แผ่นฟ้ามัวหม่น
เย็นชาเหลือทน...ผู้คนครหา
เห็นถูกเป็นผิด...ปิดหูปิดตา
ไฟไหม้นครา...ไม่ชายตามอง

เป็นจริงหรือนั่น...สวรรค์ลำเอียง
หรือเราแค่เพียง...พลเมืองชั้นสอง
เป็นทาสเป็นไพร่...สวรรค์ไซร์ไม่มามอง
ล้านเสียงเรียกร้อง...ถูกมองแค่ธุลี

สิ้นคำจำนรรจ์...รอวันสวรรค์ล่ม
แผ่นฟ้าถล่ม...ความนิยมเสื่อมสี
ศรัทธาวางวาย...สวรรค์คลายความดี
คนกลายเป็นผี...สู่อเวจีนิรันดร์

ขอหัวเราะเยาะเย้ย...เหวยๆฟ้า
พสุธา...รอวันฟ้า ”สิ้นอาสัญ”
จักผุดร่างสร้างเมือง...เรืองนิรันดร์
เบื้องฟ้านั้น “ ไม่มีสวรรค์สำหรับเรา “.........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar