tisdag 5 juli 2016

สรรพสิ่ง.หยุดนิ่งแล้ว.นางแก้วเอย

สรรพสิ่ง.หยุดนิ่งแล้ว.นางแก้วเอย...... หนึ่งนารี.ยังเรืองฤทธิ์.สถิตมั่น ยังเหลือวัน.เสริมความงาม.ความเป็นหญิง ทั่วเรือนร่าง.ยังกลางวัย.ยังไหวติง ใช่แน่นิ่ง.ไม่อิงอร.นอนนิทรา เปลี่ยนส่วนสัด.รัฐนาวา.เปลี่ยนม้าศึก ทะเลลึก.ฝึกฝีพาย.สายมหา ธาราแรง.แดงช่วยเสริม.เติมปัญญา กี่หุบผา.ม้าศึกดัน.ฝันเป็นจริง......

ขุนเขาบอก :

สรรพสิ่ง.หยุดนิ่งแล้ว.นางแก้วเอย......

“ ถ้ายังอยู่ “.สู้ต่อไป.ไพร่ขี้ข้า
อยู่ค้ำฟ้า.ให้รู้ไป.ใช่ปัญหา
ความเป็นไท.ไม่ย่อท้อ.รอเวลา
เทวดา.เทวดี.ไม่มีจริง

จริงคือเท็จ.เท็จคือจริง.ยิ่งต้องหา
เห็นกับตา.ว่าคือคน.ใช่โคลนนิ่ง
สัมผัสได้.ไม่ใช่เงา.เราว่าจริง
ยืนนิ่งๆ.ไม่ติงตัว.ชัวร์แน่นอน

ขิงเริ่มรา.ข่าเริ่มแรง.แดงเข็มข้น
ชีวิตคน.ไม่พ้นตาย.กลายเป็นหนอน
แก่ชรา.จนลิ้นรัว.ตัวละคร
จวนถึงตอน.ละครจบ.พบความจริง

หนึ่งนารี.ยังเรืองฤทธิ์.สถิตมั่น
ยังเหลือวัน.เสริมความงาม.ความเป็นหญิง
ทั่วเรือนร่าง.ยังกลางวัย.ยังไหวติง
ใช่แน่นิ่ง.ไม่อิงอร.นอนนิทรา

เปลี่ยนส่วนสัด.รัฐนาวา.เปลี่ยนม้าศึก
ทะเลลึก.ฝึกฝีพาย.สายมหา
ธาราแรง.แดงช่วยเสริม.เติมปัญญากี่หุบผา.ม้าศึกดัน.ฝันเป็นจริง

ตาสว่าง.อย่างถาวร.แน่นอนแล้ว
พ่อแม่แก้ว.ไม่ต้องหา.นาวาหญิง
แล่นต่อไป.ให้ถึงฝัน.นั่นความจริง
สรรพสิ่ง.หยุดนิ่งแล้ว.นางแก้วเอย......เดินต่อไป..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar