söndag 6 november 2016

บั่นคอฆ่า เจ็ดชั่วคน.....


ขุนเขาบอก:

บั่นคอฆ่า เจ็ดชั่วคน.....

เลือนเถลิงอำนาจ. ฤา จักราชแงซาย
บ้านเมืองระส่ำระสาย. อำมาตย์ร้าย กำเริบเสิบสาน
ปุโรหิต ผู้คิดคด. มันกำหนด กฎราชการ
มันล้มล้าง มนเทียนบาน. สำเร็จราชการ มรกตนคร

ราษฎร นอนขวัญหาย  รอแงซาย จอมจักราช
เหล่าไพร่ฟ้่า ประชาราษฎร์. รอจักราช ท่านแผลงศร
รอเกาทัณฑ์ อันเรืองฤทธิ์. นฤมิต มรกตนคร
รอเสียงกูบ อัสดร  ล่วงนคร ปลดเปลื่องประชา

ช่องประตูผา หน้านคร. ทิฆัมพร เริ่มชอนแสง
เหล่าพี่น้อง กองทัพแดง. ทุกหัวระแหง ร่วมอาสา
จัดทัพใหญ่ ไว้รอท่าน. จักราช ผ่านนครา
ทวงบัลลังก์ จากสิงหรา. ขึ้นปราบดา ครองนคร

ค่อนเดือนแล้ว ไม่แว่วเสียง  รอแค่เพียง เสียงสวรรค์
เกินเพลา สิบห้าวัน. ดวงตะวัน ลับสิงขร
จักราช นิราศได  เหตุอันได ไม่คืนนคร
ปุโรหิตร้าย หมายนคร. คืนนคร เถิดจักรา

บัลลังก์ทอง ดูหมองหม่น  รอคืนคน คืนอำนาจ
ผู้ทรงศักดิ์ คือจักราช. ใครบังอาจ คิดกังขา
มันผู้นั้น คือกบถ. ทรยศ จอมจักรา
ดับชีพมัน ด้วยศาสตรา  บั่นคอฆ่า เจ็ดชั่วคน

สุริยัน ดั้นเมฆหม่น. สุริยน ลาลับฟ้า
รอแงซาย จอมจักรา. หวนคืนฟ้า หลังหน้าฝน
ส่งเกาทัณฑ์ อันทรงเดช. เปิดประเทศในบัดดล
นราซ้อง ก้องนพดล. คืนภูวดล เถิดจักรา.....

 06 พ.ย. 2016 - 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar