lördag 12 augusti 2017

สุเทพ เทือกสุบรรณ : "ในหลวงภูมิพลทรงส่งสัญญาณให้สาธารณะรู้ถึงบทบาทของพระราชินีในการรัฐประหาร"

สุเทพ เทือกสุบรรณ : "ในหลวงภูมิพลทรงส่งสัญญาณให้สาธารณะรู้ถึงบทบาทของพระราชินีในการรัฐประหาร"

สุเทพ เทือกสุบรรณ : "ในหลวงภูมิพลทรงส่งสัญญาณให้สาธารณะรู้ถึงบทบาทของพระราชินีในการรัฐประหาร"
สุเทพ เทือกสุบรรณ (24 เมษายน 2550) :
"ในคืนวันรัฐประหาร [19 กันยายน 2549] ในหลวงภูมิพลตอนแรกทรงไม่ยอมที่จะพบกับพวกนายพลที่โค่นทักษิณ. แต่ในที่สุด ในหลวงทรงยอมตามต่อการร้องขอของราชินีสิริกิติ์, แต่ในหลวงทรงส่งสัญญาณให้สาธารณะรู้ถึงบทบาทของพระราชินีในการรัฐประหาร ด้วยการที่ทรงเห็นชอบให้เผยแพร่ภาพการเข้าเฝ้าของคณะรัฐประหาร ที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์เองในฉลองพระองค์แบบลำลอง ทรงหันพระพักตร์ด้านข้างต่อกล้อง ในขณะที่พระราชินีสิริกิติ์หันพระพักตร์ด้านตรงต่อกล้อง"
สมัคร สุนทรเวช (1 ตุลาคม 2551) :
"พระราชินีสิริกิติ์...ทรงเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรัฐประหาร 2549"
...............
อ้างอิง :
สุเทพ เทือกสุบรรณ https://wikileaks.org/plusd/cables/07BANGKOK2304_a.html
สมัคร สุนทรเวช https://wikileaks.org/plusd/cables/08BANGKOK2977_a.html

เริ่มที่คนที่ชอบหนีงานไปอยู่เยอรมันครับ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar