torsdag 10 augusti 2017

ไม่ได้ห้าม..แต่อย่าทำผิดกฏหมาย ???

รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันกฎหมายลูกพรรคการเมืองประกาศใช้ ไม่เกี่ยวกับปลดล็อคพรรคการเมือง ชี้ต้องถาม พล.อ.ประวิตร เรื่องกรอบเวลาปลดล็อคพรรคการเมือง ด้านประธาน สนช. ระบุเข้าใจว่าการห้ามพรรคฯ ทำกิจกรรมทางเมืองเป็นไปเพื่อความราบรื่นของสถานการณ์บ้านเมือง
http://www.prachatai.org/journal/2017/08/72744

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar