måndag 5 december 2011

แด่...... กษัตริย์ภูมิพล....... เนื่องในวาระครบรอบ ๘๔ ปี

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย คือกลุ่มของชาวไทยในต่างแดนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมที่มี ความห่วงใยกับประเทศชาติบ้านเมือง เราจึงรวมตัวกันจัดตั้งขบวนการประชาธิปไตยขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยการโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยหรือระบอบกษัตริย์เผด็จการ
การปกครองในเมืองไทยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุด   กษัตริย์ใช้อำนาจในการปกครองโดยผ่านฝ่ายนิติบัญัติ คือรัฐสภา  ฝ่ายบริหารคือรัฐบาล ฝ่ายตุลาการคือศาลและเป็นจอมทัพของสามเหล่าทัพ  มีอำนาจแต่งตั้งยศให้แก่นายทหาร นายตำรวจ ข้า ราชการพลเรือนชั้นสูงในทุกๆหน่วยงาน
กษัตริย์เป็นนายทุนที่ใหญ่ทีสุดในเมืองไทย ผูกขาดระบบเศรษฐกิจการค้าทุกอย่างไว้ในมือ  โดยอาศัยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือขูดรีดประเทศชาติและประชาชนจนกลายเป็นบุคคลที่รำรวยที่สุดในโลก
ภายใต้ ระบอบราชาธิปไตยปัจจุบัน  เป็นการปกครองที่เลวทรามที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย  หลังจากการปฏิวัติ ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกฆ่าตายอย่างป่าเถื่อนมาครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ , ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙,  ปี๒๕๓๕  และ ปี ๒๕๕๒ มาจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน  และ ๑๙ พฤษภา ๒๕๕๓ เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุด   กฎหมายมาตรา ๑๑๒ ได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับทำการข่มขู่จับกุมประชาชน  ผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างป่าเถื่อนอยู่ในเวลานี้
เรากลุ่มคนไทยใน เดนมาร์ค  นอรเวย์  สวีเดน และฟินแลนด์  จึงร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์   โดยอำนาจสูงสุดมาจากปวงชน และปวงชนเป็นผู้ใช้อำนาจนั้น

ขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนเวีย
๑ พฤษภา ๒๕๕๔


Thai Democratic Movement in Scandinavia

The Thai Democratic Movement in Scandinavia is a group of Thai patriotic people living abroad who struggle for democracy and justice for their beloved country. We are therefore gathering together to found the Thai Democratic Movement in Scandinavia, with the purpose of supporting the Thai Revolution Movement for democracy to overthrow the absolute monarchy - the king's dictatorship in Thailand.
The government system in Thailand is an absolute monarchy where the king enjoys absolute power over the country, and exercises his power through the executive, legislative.and judicial bodies. He is also the Commander in Chief of the military, navy and airforce. The King has the power to appoint all high ranking officials, including army and police. He is the biggest capitalist in Thailand and has monopolised large sections of the whole economy and commercial system by using the Crown's Properties office as an instrument to exploit the country and the people for his own benefit and as such, he has become one of the richest persons in the world.
The absolute monarchy in Thailand is of the worst kind Thailand has ever had since the revolution in 1932. The Thai people who struggled for freedom and democracy were brutally killed successively one after the other, e.g. on 14 October 1975, 6 October 1978, in 1986 and 2009, as well as on 10 April and 19 May 2010 when over 90 people were killed and over 2000 were wounded.
The lèse majesté law paragraph 112 is now widely used to suppress and jailpeople who are fighting for freedom and democracy.
We are the Thai people in Denmark, Norway, Sweden and Finland, organising the struggle to abolish the absolute monarchy in Thailand and to establish fully democracy in a country where the power should come from the entire people and the people's power should be exercised through an elected Government.

Thai Democratic Movement in Scandinavia
1 May 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar