พิสูจน์ได้.!วิชาประวัติศาสตร์ทำไห้คนตาบอดได้จริง!!..