-ภาพหลักฐาณและคำพูดชัดเจน-

..กูจะยิงหัวพวกมึงให้กระจุย...ไอ้พวก"เสื้อแดง"กูสาบาน!!...

๒๙  พ.ค. ๕๖[IMG]

[IMG]
สิบเอก ศักดิ์ชัย เขื่อนแก้ว ร้อย.บ.พล.ร.๔
ร้อย.บ.พล.ร.4 3/107 ม.2 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก