ไม่มีคำว่ายุบสภา.....จะอยู่ครบเทอม.....

 เป็นคำตอบที่ชัดเจน   จากพลังมวลชนทั้งประเทศ  + รัฐบาล  + รัฐสภา  พวกเขาตั้งใจแน่วแน่มั่นคงไม่ย่อท้อ  จะพากันเดินหน้าฝ่าฟันแรงเสียดทานทุกอย่างมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางให้ได้......   

โดย pookim