söndag 31 juli 2016

Chaturon Chaisang...อย่าปล่อยให้เผด็จการคุกคามทำร้ายประชาชนตามอำเภอใจ.

อย่าปล่อยให้เผด็จการคุกคามทำร้ายประชาชนตามอำเภอใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับอดีตสส.หญิงกับน้องสาวและคณะอีกหลายคนนั้นเป็นการคุกคาม ทำร้ายอย่างไร้มนุษยธรรมและยังเป็นการทำลายหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วย
บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายประชามติ มีหลักฐานอยู่เพียงอย่างเดียว คือ จดหมายสั้นๆฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจโต้แย้งกัน ได้ว่าผิดกฎหมายประชามติหรือไม่ หลักฐานอื่นไม่มีอะไรนอกจากซองจดหมาย ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งสิ้น  คลิกอ่านต่อ...Continue Reading

 
 
 
 

ทั้งวงศ์วาน ท่านคงล่ม จมธรณี.....

ขุนเขาบอก :
 
ทั้งวงศ์วาน ท่านคงล่ม จมธรณี.....
 
เรืองอำนาจ วาสนา ในครานี้
ยึดให้ดี รักษาไว้ ให้ได้หนอ
ขังจับปรับ ระงับสร้าง อ้างเพียงพอ 
โอละพ่อ ขอกูบ้าง สร้างชอบธรรม
 
2ล้านๆ ปานฟ้าผ่า ฆ่าไม่เลี้ยง
ตายคาเขียง เดี้ยงน้องปู คนดูขำ
ฟังเขาพูด ยุด(ติทำ)ลักหลับ จับมาทำ 
ไม่กี่คำ 3ล้านๆ ผ่านสบาย
 
เหมือนเป่าสาก กากสังคม สมยอมช่วย
นั่งเอออวย เห็นด้วยครับ รับกฎหมาย
เพื่อปรองดอง ไม่ต้องผ่าน ศาลตายาย 
อ้างสลาย ความคิดต่าง ล้างสีแดง
 
โลกล้อมเรา เจ้าดอกเหลือง ยังเคืองขุ่น
ธรรมนูน คุณเหยียบซ้ำ ทำกำแหง
เสรีชน โดนปฏิวัติ ยัดตะแลงแกง 
กินข้าวแดง แทงด้วยศอก ตอกด้วยปืน
 
ปืนกับป๋า มาด้วยกัน มันชนะ
แพ้เป็นพระ ชนะเป็นนาย อย่าหมายขืน
เป็นแค่ไพร่ ใช่กฎุมพี ไร้ที่ยืน 
ตบด้วยปืน แล้วขืนใจ ไอ้สันดาน
 
อำนาจไซร์ ไม่ยั่งยืน ผืนลิขิต
นฤมิต หวังยืนหยัด วัฐสงสาร
เกิดแล้วตาย กายร่วงผลอย ลอยอังคาร
ทั้งวงศ์วาน ท่านคงล่ม จมธรณี..... 


lördag 30 juli 2016

Watana Muangsook..."ระวังถูกเผด็จการโกง".


Watana Muangsook's photo. 
"ระวังถูกเผด็จการโกง"
มาตรา 62 วรรคสองแห่ง พรบ. ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ที่อนุญาตให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มี สิทธิออกเสียง คือช่องทางที่อาจนำไปสู่การโกงการออกเสียงประชามติได้ ถึงแม้เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ที่สามารถจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงที่อยู่ใน พื้นที่ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง หรือคนพิการ หร.....คลิกอ่านต่อ-..See More

"7 สิงหา วันของประชาชน"
หลายท่านสอบถามผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากประชาชนไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ผมตอบไปว่ากระบวนการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเผด็จการจะจบลงทันที เพราะแม้จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ปิดกั้นและเต็มไปด้วยการข่มขู่คุกคามผู้ เห็นต่าง แต่เมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจได้ออกมาแสดงเจตนา "ด้วยตัวเอง" แล้วว่า ประชาชนต้องการประชาธิปไตยและต้องการเป็นผู้กำหนดอนาคตและวิถีทางทางการ เมืองของตัวเอง คสช. จึงไม่อาจบิดพริ้วหรืออ้างเป็นอย่างอื่นได้อีกนอกจากจะต้องปฏิบัติตามด้วย การแก้ไขรัฐ..
.คลิกอ่านต่อ-See More
ข่าวในพระราชสำนัก...แถลงการณ์พระอาการ "พระราชินี" ฉบับที่ 3 เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ

Chaturon Chaisang.....การบิดเบือนที่ระบาดจากโลกออนไลน์สู่หนังสือพิมพ์


การบิดเบือนที่ระบาดจากโลกออนไลน์สู่หนังสือพิมพ์
หลายท่านอาจเคยเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความต่อไปนี้มาระยะหนึ่งในสื่อออนไลน์ดังนี้ :
“....ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ สรุปว่า

การบิดเบือนที่ระบาดจากโลกออนไลน์สู่หนังสือพิมพ์
หลายท่านอาจเคยเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อความต่อไปนี้มาระยะหนึ่งในสื่อออนไลน์ดังนี้ :
“....ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ สรุปว่า
1.คดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในทางการเมือง คดีความจะไม่มีวันหมดอายุความ
2.หากนักการเมืองมีการโกงกิน คอรัปชั่น ผลาญงบประมาณเป็นว่าเล่น มีโทษหนัก คือ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชัวิต ไม่มีการรอลงอาญา และมิให้ประกันตัว
3.หากมีการตรวจสอบพบว่า มีการร่ำรวยผิดปกติ มีการฟอกเงิน มีการยักยอกทรัพย์สินของทางราชการหรืองบประมาณแผ่นดินไปเป็นของตนเองหรือพวก พ้อง ต้องโทษจำคุก 15 ถึง 30 ปี และยึดทรัพย์ที่ได้ไปโดยมิชอบนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน
4.หากบริหารประเทศผิดพลาดทำ
ให้ประเทศชาติเสียหาย หรือเป็นหนี้มหาศาล ต้องโทษจำคุก 15 ถึง 30 ปี
5.เมื่อมีคดีความติดตัว คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของศาลหรือองค์กรอิสระ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด
6.ห้ามมิให้นักการเมืองใช้ช่องทาง VIP มิให้อำนวยความสะดวกให้แก่นักการเมือง ห้ามโดยสารเครี่องบินชั้น First Class ฟรี...”
เข้าใจได้ไม่ยากว่าผู้เขียนและเผยแพร่ข้อความนี้คงต้องการใช้เป็นเหตุผลให้ คนอ่านรับร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้ตรรกะว่ามีเนื้อหาเหล่านี้อยู่ในร่างฯซึ่งจะทำให้นักการเมืองเดือด ร้อน ที่นักการเมืองไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็เพราะนักการเมืองเดือดร้อน แต่ประชาชนไม่เดือดร้อน เพราะฉะนั้นควรช่วยกันรับร่างรัฐธรรมนูญนี้
ข้อความที่ยกมาทั้งหมด 6 ข้อนี้ ถ้ามีอยู่จริงในร่างรัฐธรรมนูญ ก็คงสามารถถกเถียงกันได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
แต่ปัญหา ก็คือ ไม่มีข้อความเหล่านี้ในร่างรัฐธรรมนูญ
ผมหายังไงก็หาไม่เจอครับ ใครตรวจสอบแล้วเจอก็ช่วยบอกผมด้วย
ที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีข้อความเหล่านี้ก็ไม่ได้แสดงว่าร่างนี้ดีหรือไม่ดี หรอกครับ เขามีหลักง่ายๆว่าจะไม่มีบทกำหนดโทษทางอาญาในรัฐธรรมนูญ ต้องไปกำหนดเอาในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ถ้าเป็นมาตรการเกี่ยวกับการให้ประกันตัวหรือไม่ คดีมีอายุความเท่าใด หรือมีคดีความแล้วออกนอกประเทศได้หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่กำหนดอยู่ในกฎหมายเช่นกันหรือระเบียบของศาล
ส่วนเรื่องทางบริหาร เช่น การนั่งเครื่องบินชั้นไหน เป็นวีไอพีหรือไม่ก็เป็นเรื่องระเบียบทางราชการหรือ
ล่าสุดมาเห็นข้อความนี้ปรากฏในคอลัมน์ๆหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชื่อดังเข้า เป็นข้อความเดียวกันทุกอย่าง โดยบอกว่าเป็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญและต้องการให้ผู้อ่านใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการลงประชามติด้วย ซึ่งก็หมายความว่าผู้เขียนกำลังเผยแพร่ข้อความอันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จ จริงอย่างชัดเจน
น่าเศร้าใจที่มีผู้หลงเชื่อคล้อยตามไปกับข้อความที่บิดเบือนนี้เป็นจำนวนไม่นอ้ย
ผมมีคำถามถึงกกต.ทั้งชุดโดยเฉพาะคุณสมชัย ศรีสุทธิยากรว่าท่านอ่านบทความนี้แล้วหรือยัง ถ้ายัง ก็อ่านเสียโดยเร็ว และเมื่ออ่านแล้วก็ขอถามว่า ท่านเห็นว่ากรณีนี้ผิดกฎหมายประชามติหรือไม่ ถ้าผิด ท่านจะทำอย่างไรต่อไป
ผมอ่านบทความนี้แล้วก็ลองเทียบกับจดหมายแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐ ธรรมนูญที่กำลังเป็นเหตุข้ออ้างให้คสช.กำลังคุกคามผู้ที่เกี่ยวข้องกับ จดหมายฉบับนี้แบบเอาเป็นเอาตาย เอาเขาไปขังในค่ายทหาร เค้นให้เขาให้การโดยไม่มีทนายความอยู่ด้วยและกำลังจะตั้งข้อหาร้ายแรงอัตรา โทษจำคุกรวมกัน 2 ข้อหาอาจมากถึง 17 ปีที่จะต้องดำเนินคดีในศาลทหาร ซึ่งอาจจะรวมทั้งคนที่พับกระดาษหรือปิดแสตมป์ด้วยก็ได้
เปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าข้อความในบทความบิดเบือนชัดเจนกว่าร้อยเท่าพันเท่า
โดยสรุป ผมเห็นว่ากำลังมีการเลือกปฏิบัติอย่างร้ายแรงในการทำประมชามติคราวนี้ ที่ทำให้เรื่องแย่ลงๆ ก็เพราะกกต.ไม่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา จ้องจับผิดแต่ฝ่ายเห็นต่าง ที่ควรจะทักท้วงฝ่ายคสช.ได้ก็ไม่ทักท้วง ปล่อยให้เรื่องที่เกี่ยวกับการลงประชามติกลายเป็๋นคดีความมั่นคงร้ายแรง
ปล่อยให้คสช.ลุแก่อำนาจคุกคามประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อขัดขวางปิดกั้นการแสดงความเห็นต่าง เพียงหวังจะให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านให้ได้เท่านั้น....

ระเบียบของการท่า อากาศยานหรือสายการบิน ทั้งหมดนี้จึงไม่มีในรัฐธรรมนูญ
ที่เอามาเขียนเผยแพร่กันเป็นตุเป็นตะ เป็นการยกเมฆ โกหกกันดื้อๆ
ผมเห็นข้อความนี้เผยแพร่กันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้วิจารณ์สักที และสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมกกต.ไม่เห็นว่าอะไร

fredag 29 juli 2016

คอลัมน์ใบตองแห้ง : ไม่รับ = ไล่ลุงตู่?


หลังจากมีคนพยายามตีขลุมว่าถ้าประชามติไม่ผ่าน อาจ แปลว่าชาวบ้านอยากให้ลุงตู่อยู่นานๆ ท่านประธานมีชัยก็อดรนทนไม่ไหว สวนว่าใช่ซะที่ไหน ถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสิ ลุงตู่จะยิ่งไปเร็วเพราะโดนไล่

แหม่เห็นปู่มีชัยเป็นไอ้ปื๊ดไปได้ ถ้าร่างไม่ผ่าน จะลอยแพกันง่ายๆ แล้วบอกว่า คสช.ไม่สะดุ้งสะเทือนได้อย่างไร ปู่ไม่ยอมให้ปล่อยวัดหรอก ปู่ต้องเอาร่างผูกขาลุงตู่ไว้ ทั้งๆ ที่ผ่านมา ลุงตู่ก็บอกว่าถ้าร่างไม่ผ่านไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไร

เป้าหมายของมีชัยเข้าใจได้ อยากให้ผ่านจนขีดเส้นแบ่งมิตรศัตรู ใครรักลุงตู่ต้องไปรับ แต่ลืมไปหรือเปล่าครับ ท่านอาจไปชี้โพรงให้คนไม่พอใจรัฐบาล คสช. หันมาไม่รับทั้งที่ยังไม่อ่านซักตัวเลยก็ได้

อันตรายนะ เพราะ 2 ปีผ่านไป คนพอใจก็เยอะ คนไม่พอใจคนได้รับผลกระทบก็ไม่น้อย ถ้าทำให้เป็นเรื่องรักหรือไล่ลุงตู่ พวกที่ไม่พอใจอยู่โดยไม่เกี่ยวกับเสื้อสีไหน ฟังปู่มีชัยแล้วอาจสั่งกาแฟอเมริกาโนทันทีก็ได้

ถึงวันนี้ ถามจริง คนที่จะไม่รับเพราะอยากให้ลุงตู่อยู่นานมีจริงไหม นอกจากไพศาล พืชมงคล ก็ไม่เห็นมีใคร ขนาดอภิสิทธิ์ไม่รับแบบพับเพียบ ไม่รับเพื่อให้ลุงตู่ร่างใหม่ไฉไลกว่าเก่า ก็ยังโดนสวนว่าไม่ยอมเป็นหมาหน้าโง่ในนิทานอีสป ลูกเทือกแนะนำให้เลิกเล่นการเมือง ไปทำงาน UN หรือ WTO (น่าจะแนะนำให้ไป ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ)

ชัดเจนนะ ไม่เห็นมีใครบอกว่าไม่รับเพราะอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อ จนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้เป็นเศรษฐียาสีฟันรองเท้าแตะ เห็นมีแต่บอกว่ารับแน่ เพราะรักประเทศมากกว่ารักประชาธิปไตย

ฉะนั้นถ้าประชามติออกมาไม่รับ อย่าอ้างเลยครับว่าเพราะอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อ เพียงแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ถึงขั้นฮือไล่ลุงตู่อย่างที่มีชัยขู่ไว้

การฮือไล่แบบ 14 ตุลา พฤษภา 35 ไม่สามารถเกิดขึ้นง่ายๆ หรอก เพราะหลายปัจจัยเปลี่ยนไป สำคัญที่สุด ไล่ลุงตู่แล้ว เป้าหมายคืออะไร ไล่แล้วสังคมหาฉันทามติได้ไหม ไล่แล้วไปสู่ประชาธิปไตยได้จริงหรือ ฯลฯ

ขณะเดียวกัน คะแนนไม่รับก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอยากไล่ลุงตู่เสียหมด เพราะถ้าว่าตามเนื้อผ้า คนที่ไม่ได้ต่อต้าน คสช. แต่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่อยากถูกพันธนาการ ก็น่าจะมีจำนวนไม่น้อย

เพียงน่าเสียดายและน่าเศร้าใจ ที่คนส่วนนี้ถูกทำให้หายไป เพราะถูกบังคับว่าถ้ารับ=รักลุงตู่ ถ้าไม่รับ=เป็นพวกไล่ลุงตู่นี่หว่า ทั้งที่เขาอาจจะแค่ไม่อยากรับร่าง "ไม่รับไปก่อน แล้วกลับมาหาทางออกกันใหม่" ไม่ได้หรือ? เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องรับให้ได้ ไม่งั้นบ้านเมืองฉิบหายโลกแตกสลายไปเลยหรือ

น่าเสียดายที่คนส่วนนี้ไม่มีพื้นที่สื่อ ไม่มีบุคคลสาธารณะเป็นปากเสียง เพิ่งมีอภิสิทธิ์ แต่อภิสิทธิ์ก็หลบๆ เลี่ยงๆ กล้าๆ กลัวๆ มัวแต่พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น จนเป็นผู้นำกระแสไม่ได้

อ๊ะอ๊ะ พูดอย่างนี้จะชักชวนให้คน Vote No เยอะๆ แล้วพอผลออกมาก็จะฉวยไปไล่ลุงตู่หรือเปล่า เปล่าเลยครับ ผมไม่เคยปิดบังว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร แต่ก็ไม่ต้องการให้ลงเอยด้วยความรุนแรงแตกหักเช่นกัน

แน่ละ ถ้าประชามติ "ไม่รับ" ย่อมมีผลกระทบเสถียรภาพ คสช. แต่กองทัพยังเป็นเอกภาพ ไม่มีใครล้มได้ ปัญหาสำคัญคือ คสช.ร่างรัฐธรรมนูญมา 2 ครั้งไม่สำเร็จ แล้วจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าดึงดัน ก็เข้าทางตัน แต่ถ้ายอมหันหน้าเข้าหากัน หาทางออกร่วมกับทุกฝ่าย ความตึงเครียดก็จะผ่อนคลาย อาจหาทางลงได้ ถ้ายอมเข้าใจว่าไม่มีใครได้หมดทุกอย่าง

นั่นคือ Scenario ที่อยากเห็น ที่ควรจะเป็น ถ้าประชามติออกมา "ไม่รับ"

ไม่รับไม่ได้แปลว่าต้องแตกหัก ต้องไล่ลุงตู่ ขณะที่รับก็ไม่ได้แปลว่าราบรื่น ไปสู่เลือกตั้ง ตรงกันข้าม อาจสั่งสมความแตกแยกไว้รอระเบิดอย่างรุนแรงก็ได้ โดยเฉพาะการทำประชามติที่ ถูกวิพากษ์ว่าปิดกั้นและไม่แฟร์ ใครเผยแพร่ความเห็นไม่รับ กรธ. กกต.ก็หาว่าบิดเบือน บ้าจี้กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไล่จับเด็กจับลิงจับกาแฟ

ความไม่ยุติธรรมนี่แหละ ทำให้คนลุกฮือจนวิกฤต บานปลายสิบปี ประชามติที่ไม่แฟร์ต่างหาก น่าวิตกกว่าประชามติไม่รับ

ไม้ใกล้ฝั่งดั่งต้นไทร...เปรียบผู้ใหญ่เฉียดใกล้โลง.....

ขุนเขาบอก : 

ไม้ใกล้ฝั่งดั่งต้นไทร...เปรียบผู้ใหญ่เฉียดใกล้โลง.....

เปรียบไม้ใหญ่ที่ใกล้ล้ม...พายุโหมต้านไม่ไหว
อนาถหนาพญาไทร...อายุใกล้ไถลดิน
สูงสง่าพญาไม้...เคยยิ่งใหญ่ดั่งผาหิน
มอดแมลงแย่งกัดกิน...บั่นชีวินพญาไทร

ไทรเอ๋ยไทรใบเจ้าร่วง...เพียงติดบ่วงริษยา
เปรียบขั้วใบเป็นศรัทธา...ใบริษยาหลุดลาไทร
ดั่งชีวีมีดีชั่ว...ติดตามตัวทุกสมัย
ไม้ใกล้ฝั่งดั่งต้นไทร...เปรียบผู้ใหญ่เฉียดใกล้โลง

ศักดินาฤาว่าไพร่...อยู่ไม่ไกลจากเมรุเผา
เราฆ่าเขาเขาฆ่าเรา...ไพร่หรือเจ้าต้องเข้าโลง
อำมหิตจิตมนุษย์...ท้ายที่สุดก็ตายโหง
แก่เจียนตายใกล้กรายโลง...ยังไม่ปลงยังคงเลว

กิเลสหนาพาให้ชั่ว...ดีใส่ตัวชั่วให้เขา
ยังลืมตัวยังมัวเมา...แอบอิงเจ้าว่าเขาเลว
เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ....ชาติกำเนิดฟ้ากับเหว
เกิดเบื้องฟ้ายังกล้าเลว...เกิดก้นเหวไม่เลวทราม

ศรัทธาไทรคือใบร่วง...ศรัทธาลวงคือคนไหน
เคยคุกเข่าใต้เงาไทร...สักกาใบต้นไทรงาม
ชีพลับล่วงคำลวงฟ้า...เทิดศรัทธาน่าเกรงขาม
คำสั่งตายชายนิรนาม...ใต้ไทรงามคือความตาย

ไทรเอ๋ยไทรต้องไปแล้ว...ร่มไทรแก้วของลูกเอ๋ย
ไร้ศรัทธาดั่งเช่นเคย...ด้วยไทรเอ๋ยสั่งความตาย
ท่าวถล่มจมผืนดิน...ธรณินคือที่หมาย
ร่มไทรใหญ่ใบมลาย...ศรัทธาหายตายสู่ดิน....เมื่อศรัทธาสูญ.ผลบุญก็เหือดหาย..ความดีอยู่คู่กาย.(หมายเหตุ-พวกองคมนตรีไดโนเสาร์เต่าพันปี ที่ปกครองชี้นำประเทศไทยด้วยระบอบเผด็จการศักดินาอันล้าหลัง พวก"ร่างทรง"ของกษัตริย์ภูมิพลเจ้าของอำนาจ ให้ทหารยึดอำนาจสืบทอดกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้  มนุษย์โบราณพวกนี้คือกลุ่มคนที่ถูกครอบงำด้วยทัศนคติจากระบอบทาสอันเลวทราม  เป็นพวกใจดำโหดเหี้ยมอำมหิตเห็นแก่ตัว มัวเมายึดติดกับอำนาจ เกลียดและกลัวการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จึงต่อต้านขัดขวางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกวิธีทาง  เป็นกลุ่มชนชั้นที่กุมอำนาจทุกอย่างไว้ในมือแทนกษัตริย์ภูมิพล ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีเปรมมีอำนาจมากที่สุดเหนือกว่ากษัตริย์ เป็นผู้ชี้ขาดว่าจะให้ใครขึ้นมาเป็นรัชกาลที่ ๑๐ ระหว่างลูกชายและลูกสาวของกษัตริย์ เมื่อมนุษย์อัปรีย์พวกนี้ถูกประชาชนโค่นล้มให้สาบสูญไปจากโลกเมื่อไหร่ แสงสว่างของประชาธิปไตยจึงจะบังเกิดขึ้นในเมืองไทย)

อำมหิต จิตมนุษย์...ท้ายที่สุดก็ตายโหง แก่เจียนตายใกล้กรายโลง...ยังไม่ปลงยังคงเลว.... ไอ้ขันฑีเฒ่าเจ้าเล่ห์ใจดำอำมหิตเหมือนกับงูพิษหัวหน้ามาเฟียทาสผู้รับใช้ สนองบัญชากษัตริย์   สั่งขัดขวางทำลายระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย   ยึดอำนาจรัฐปล้นสิทธิเสรีภาพทำร้ายกดขี่ข่มเหงประชาชนไทยมาตลอดชีวิต   ถ้าเปรตตัวนี้สาบสูญไปจากโลกเมื่อใดเมืองไทยก็จะพบกับแสงสว่างแห่งความ ยุติธรรม และได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริง...เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........


ขุนเขาบอก :

เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........

เปรียบเสาต้นใหญ่ ปักกลางไท“มั่นคง”
ชะลูดระหง “มั่นคง”ดั่งหินผา
แรงกระทำไดๆ เสาใหญ่ไม่นำพา
ปกปักรักษา ค้ำฟ้าประชาไท

อยู่ยงคงไท หลายสมัยสถาน
ยืนหยัดคู่กาล ไม่สะท้านหวั่นไหว
เป็นที่สักกา มหาชนชาวไท
พิลาสพิไล เทพไท้เทวา

ด้วยแรงกิริยา นำพาสมดุล
น้ำหนักเยื้องศูนย์ จุดหมุนมีปัญหา
เสาใหญ่ไหวเอน เมื่อโมเมนต์นำพา
คนสรวมชฎา ถูกนำมาอ้างอิง

ทุกสรรพสิ่ง อ้างอิงเสาหลัก
เข่นฆ่าปรปักษ์ อ้างเสาหลักเข้าสิง
รังเกลียดเหยียดใคร อ้างเสาใหญ่จริงๆ
เสาใหญ่ไหวติง คนแอบอิงเทวา

เป็นเยี่ยงนี้หนา มาชั่วกัปชั่วกัลป์
แบ่งชนแบ่งชั้น สาระพันปัญหา
ใส่แอกแยกไท คลั่งไคร้เทวดา
ใครคิดต่างข้า นำมาประชาทัณฑ์

เสาใหญ่ใต้ฟ้า ถึงคราอวสาน
มิอาจต้านทาน ถึงกาลอาสัญ
ถูกแอบอ้างหนัก เสาหลักหักพลัน
เทวาตกสวรรค์ ชนชั้นอลเวง........
Watana Muangsook...."คสช. ที่น่าสมเพช"

Watana Muangsook
"คสช. ที่น่าสมเพช"
วานนี้ผมไปเยี่ยมคุณทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ อดีต ส.ส. หญิงตัวเล็กๆ ที่ถูกชายชาติทหารยกกำลังไปจับกุมเอามากักขังไว้ที่ มทบ. 11 แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยม คุณทัศนีย์ถูก กกต. แจ้งความตามกฎหมายประชามติแต่ถูก คสช. เพิ่มข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงเพื่อจะได้ควบคุมตัวเธอไว้ 7 วัน และนำตัวขึ้นศาลทหาร อันเป็นวิธีสร้างความหวาดกลัวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ผมได้อ่านข้อความที่เผยแพร่แล้วเห็นว่าไม่มีอะไรที่บิดเบือน ต่างจากที่นายมีชัย ฤชุพันธ์ ได้บรรยายว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ ผ่าน นายกรัฐมนตรีจะถูกขับไล่และจะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง นั่นแหละที่บิดเบือนเพราะเป็นการสร้างความหวาดกลัวเพื่อให้คนไปลงมติเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่มีใครดำเนินคดีกับนายมีชัย หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ คสช. จะอยู่ต่อและใช้อำนาจป่าเถื่อนแบบนี้ได้อีกอย่างน้อย 18 เดือน ดังนั้น ผมจึงขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิมากๆ ถ้ามาเยอะแม้ถูกพวกมันโกงเราก็ยังชนะครับ เห็นภาพคุณทัศนีย์ที่เป็นหญิงเดินไปมอบตัวที่ สตช. อย่างกล้าหาญแล้วสมเพช คสช. ที่ไปจับกุมเธอ เพราะขี้ขลาดตาขาวหลบหนีการตรวจสอบโดยใช้มาตรา 279 นิรโทษล้างผิดให้ตัวเองและสมุนบริวารทั้งหมด กระโปรงที่คุณทัศนีย์มีเลยไม่พอแจก มีใครจะบริจาคเพิ่มมั้ยครับ
วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
29 กรกฎาคม 2559

ขอเสนอทางออกประเทศไทย..ให้" นายกฯหัวหน้า คสช. ประยุทธ์ จันทรโอชา" เพิ่มอีกทาง หลังจาก อ.สุรชัย แซ่ด่าน ได้เสนอไปแล้วก่อนหน้าในคลิปครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กค. ซึ่งเราเห็นว่านอกจากทางเลือกดังกล่าวไปแล้วยังมีทางเลือกอื่นที่ดีที่สุดอีกทาง ถ้าท่านต้องการทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนไทยและเพื่ออนาคตของลูกหลานไทย ได้หลุดพ้นจากปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดในเวลานี้ ที่มีสาเหตุมาจากระบอบกษ้ตริย์ ดังนั้นท่านต้องเอาระบอบนี้ออกไป โดยยึดอำนาจทั้งหมดล้างไพ่จัดการกวาดล้างเลิกระบอบราชาธิปไตยลงให้หมด นำอำนาจกลับคืนสู่ประชาชน แล้วสถาปนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ที่มาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนขึ้นมาแทน สำหรับท่านเองอยากอยู่ในอำนาจกี่ปีก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุด

" บทเรียนจากประวัติศาสตร์ของอียิปต์และ เอธิโอเปีย"..ฝากให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช.และทหารไทยทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะ ได้อ่านและศึกษา ในโลกนี้ไม่มีใครช่วยพวกท่านได้นอกจากทุกคนต้องช่วยตัวเอง ..ด้วยความปราถนาดี.....

อัพเดทใหม่  บทเรียนจากประวัติศาสตร์ของอียิปต์และ เอธิโอเปีย......

บทเรียนจากประวัติศาสตร์ของอียิปต์และ เอธิโอเปีย......

โดย  แสงตะวัน


6 juli 2013

ถ้า จะเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอียิปต์ก็ต้องมองย้อนหลังไปเมื่อสมัย กษัตริย์ฟารุกยังมีอำนาจปกครองประเทศอียิปต์อยู่  คือก่อนปี พ.ศ ๒๔๙๕ หรือ ปี ค.ศ. 1952  ซึ่งสภาพการณ์การปกครองของไทยในเวลานี้ก็เหมือนกับประเทศอียิปต์ในเวลานั้น  ที่กษัตริย์เป็นผู้ผูกขาดอำนาจทั้งหมดไว้ในมือ  หรือเรียกว่าประเทศปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการกษัตริย์  โดยใช้อำนาจ กดขี่ข่มเหง ขูดรีดประชาชน ทรยศคตโกงประเทศชาติ ทำตัวเหลวแหลก ทำตัวเป็นเพล์บอย มีเมีย มากมาย จนประชาชนทนไม่ได้ในที่สุด  ก็ถูกคณะทหารนำโดย พันเอก Gamal Abdel  Nasser   และ Muhammad Naquip  โค่นลง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พศ. ๒๔๙๕  แล้วกษัตริย์ฟารุค ก็ถูกเนรเทศออกไปจากประเทศอียิปต์  ระบอบกษัตริย์ของอียิปต์ก็สิ้นสุดลง อียิปต์ได้เปลี่ยนมาเป็นระบอบสาธารณรัฐจนถึงเวลาปัจจุบัน โดย พันเอก นัสเซอร์ได้เป็นประธานาธิบดีปกครองประเทศอียิปต์มาจนตายและมีการปกครองโดย ระบอบสาธารณรัฐมาจนถึงปัจจุบัน

อีกหนึ่งตัวอย่างให้ ย้อนมองไปดูการเปลี่ยนแปลงในประเทศ เอธิโอเปีย  สมัยที่กษัตริย์ Haile Selassie  ถูกโค่นล้มลงในวันที่ ๒๗ สค. ๒๕๑๘ โดย พันเอก  Mengistu Haile Mariam     จักรพรรดิ  ไฮลีเซลาสซี่ ปกครองประเทศเอธิโอเปียโดยระบอบเผด็จการโดยปล่อยให้ ประชาชนอดอยากทุกข์ยาก เดือดร้อนไปทั่วประเทศ  ในขณะเดียวกันจักรพรรดิมีชีวิตอยู่อย่างฟุ่มเฟือยหรูหรา คตโกงประเทศชาติและลักลอบเอาเงินของชาติไปฝากไว้ที่ธนาคารต่างประเทศเป็น จำนวนมหาศาล แม้แต่หมาของจักรพรรดิต้องกินอาหารจากจานทองคำเท่านั้น

ในเมื่อประชาชนเอธิโอเปียยากจนอดอยากไม่มีจะกิน   ได้รับความเดือดร้อนหนักเข้าทนความอดอยากแร้นแค้นไม่ไหว
 พัน เอก Mengistu Haile Mariam  ก็ได้โค่นล้มจักรพรรดิ ไฮลี เซลาสซี่ลง  แล้วเปลี่ยนการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นระบอบ สาธารณรัฐ  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
 

(หมายเหตุ-การเปลี่ยนการปกครองเข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยควรได้ศึกษา ประวัติศาสตร์จากประเทศอียิปต์และ เอธิโอเปียนั้นเสียก่อน 

ฉะนั้น ประเทศไทย  ถ้าพวกทหารต้องการทำการยึดอำนาจ  ก็ควรได้ศึกษาหรือค้นคว้า จากประวัติศาสตร์ของประเทศอียิปต์   เพราะสภาพการณ์ของระบอบการปกครองของไทยใน เวลานี้ก็ไม่ต่างไปจากในประเทศอียิปต์ในอดีตสมัยกษัตริย์ฟารุค....)ทางเดินขึ้นสู่บัลลังก์ของนางทอม...

หนทางการขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ ของนางทอม


หนทางการขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ ของพระเทพฯ (นางทอม )
 

เป็นที่ทราบ กันดีว่าความวุ่นวายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้มีสาเหตุมาจาก การเปลี่ยนผ่านรัชกาล  เพราะกษัตริย์ภูมิพลเองแม้จะหวงอำนาจไม่ยอมลงจากบัลลังก์เลือดที่ตัวเองได้ ขึ้นครองราชย์มาจนถึงวันนี้ ก็โดยการแย่งชิงมาจากพี่ชายโดยการฆ่า ร. ๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๔๘๙ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกาในห้องบรรทมของพระองค์เอง ตามบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์  มาจนถึงเวลานี้สังขารของภูมิพลเอง ก็ไม่สามารถยืดเยื้อต่อไปอีกได้ต่อไป พวกอำมาตย์เฒ่าองคมนตรีเอง ก็คอยจ้องรอโอกาศนี้มานาน ส่วนราชินีสิริกิตย์ ก็เป็นที่แน่นอนว่าหมดสภาพไปแล้ว เวลาจึงเหลือน้อยเต็มทีเพราะไม่รู้ว่าภูมิพลจะลาโลกเมื่อไหร่ จากการปรากฎตัวครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๕ ธ.ค ๒๕๕๖ สุขภาพก็ทรุดโทรมเต็มที

ดังนั้นลูก สาวของภูมิพลคือพระเทพฯ ที่รอคอยโอกาศนี้มานานที่จะแย่งชิงตำแหน่งขึ้นครองราชย์แทนพี่ชายคือพระบรม ซึ่งโดยฐานันดรศักดิ์ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงค์แล้วย่อมมีสิทธิ์เหนือกว่า แต่ พลเอกเปรมประธานองคมนตรีมีความเกลียดชังฟ้าชายเป็นการส่วนตัวจึงไม่สนับสนุน ฟ้าชาย แต่ให้การสนับสนุนฝ่ายพระเทพฯ ที่พลเอกเปรมเองจะสามารถควบคุมได้ให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แทนฟ้าชาย

การแย่งชิง บัลังก์จึงเกิดขึ้น  ฝ่ายพระเทพฯก็คงจะทราบเรื่องการขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของพ่อโดยการข้ามศพพี่ชาย ของตนเองมาแล้วจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทั้งฝ่ายผู้เป็นพ่อเองก็คงจะมีความทรงจำอยู่ในส่วนลึกของหัวใจจึงได้สนับ สนุนให้ลูกสาวแย่งชิงบัลลังก์จากพี่ชายเป็นการซํ้ารอยเหมือนกับที่เคยเป็นมา แล้วในประวัติศาสตร์ของจักรีวงค์

เมื่อถึงโอกา ศที่ภูมิพลกำลังทรุดหนัก พระเทพฯ ก็เริ่มเปิดเกมทันทีโดยวิ่งเกาะนายสุเทพสนับสนุนให้สร้างม็อบป่วนเมืองเพื่อ ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขึ้นมาทันที จนเป็นที่รู้จักกันว่า      " ม็อบอีเทพ + ไอ้เทือก " หรือ ม็อบของพระเทพฯทีให้การสนับสนุนนายสุเทพ  โดยมี่พลเอกเปรมที่ได้มอบอำนาจให้แก่พลเอกสุรยุทธ์เขายายเที่ยงเป็นผู้วาง แผนและบัญชาการทุกอย่างภายใต้คำสั่งของภูมิพลอีกชั้นหนึ่ง นี่คือความวุ่นวายปั่นป่วนที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องชาวไทยและประเทศไทยอยู่ใน เวลานี้

ฉนั้น  " การ ขึ้นครองราชย์ของพระเทพฯ ( นางทอม ) ก็คือการขึ้นครองราชย์บนซากศพของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งมันคือการปล้นประเทศชาติ ปล้นประชาชน ปล้นประชาธิปไตย ปล้นสิทธิเสรีภาพ เป็นการฆ่าประชาชน ฆ่าตำรวจ ฆ่าเด็กด้วยความโหดร้ายใจดำอำมหิตของ พลเอก สุรยุทธ์ เองที่ต้องรับผิดชอบในความทารุณโหดร้าย ความเสียหายล้มตายของบุคคลในชาติ และเป็นผู้ทำให้ประเทศชาติต้องกลับคืนสู้ยุคมืดในเวลานี้ เพราะผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือ พลเอกสุรยุทธ์  จุลลานนท์ โดยการร่วมมือกับพลเอกเปรม ที่ทำตามคำสั่งของกษัตริย์ภูมิพลจอมเผด็จการใจโหด ดังนั้น ความเลวทรามทั้งหลายแหล่เหล่านี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ลูก หลานชาวไทยได้อ่านถึงความเลวทรามอัปรีย์ของราชวงค์จักรีไปจนชั่วกาลนาน.