torsdag 18 januari 2018

กษัตริย์นั้นเป็นทรราชโดยธรรมชาติ และ เป็นอาชญากรรมนิรันดร

 


#เผด็จการเพื่อประเทศชาติ คือ #คำพูดภูมิพล

พระราชดำรัส สุดอเมซิ่งของภูมิพล พูดไว้เมื่อ 14 ธันวา 2519 

ขี้ข้าจึงนำมาพูดซ้ำในวันที่ 29 ธันวา 2557

"อีกด้านหนึ่งยากที่จะพูดเหมือนกัน แต่ว่าต้องพูด ว่ามีบทบาททางการเมือง 
มิใช่ว่าทหารจะต้องไปเล่นการเมือง แต่หากว่าการเมืองมาเล่นทหาร 
และเห็นได้ชัด อันนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านทั้งหลายที่เป็นนายพล
เช่น หนังสือพิมพต่างประเทศเขียนไว้และเจาะจงว่า 
นายพลไทยยึดอำนาจ นายพลไทยเป็นเผด็จการ ซึ่งถ้่าเป็นเช่นนั้นจริง
ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของท่านนายพลไทยไม่ใช่น้อย เพราะว่าถ้า #เผด็จการก็ต้องเผด็จให้ดี #เพราะว่านายพลไทยและทหารไทยทั้งหลาย ไม่เคยเผด็จการ
เพื่อให้เป็นเผด็จการแบบฝรั่ง #พยายามที่จะทำเพื่อประเทศชาติ"

พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพล 
ณ พระที่นั่งบรมพิมาน วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2519

http://www.openbase.in.th/files/14122519.pdf

// Nadier


Saint-Just อธิบายว่า กษัตริย์นั้นเป็นทรราชโดยธรรมชาติและโดยตัวของมันเอง เราไม่ต้องพิจารณาเลยว่าการกระทำของกษัตริย์หรือการบริหารราชการแผ่นดินของ กษัตริย์มีความผิดทางอาญาหรือไม่ ....... คัดมาจากบทความตอนหนึ่งของการเสวนาของคณะนิติราษฎร์ เมื่อ ๓๐ กย. ๒๕๕๕ ( จากการอธิบาย ของ Saint - just เราก็สามารถสรูปได้ว่า ภูมิพลก็คือ " ทรราชและ อาชญากรรมนิรันดร " ต่อประชาชนเพราะปล้นอำนาจมาจากปวงชนชาวไทย )


วิจารณ์ลักษณะที่สอง  ในสังคมการเมือง อำนาจเป็นของประชาชนเสมอ เพียงแต่ว่ายุคใดสมัยใด อำนาจนั้นจะถูก “แย่งชิง” ไปหรือไม่ หรือประชาชนจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ใคร ดังนั้น หากจะย้อนกลับไปหาความเป็นเจ้าของอำนาจ ในท้ายที่สุดก็จะเจอประชาชนในฐานะเจ้าของอยู่ดี การอ้างว่ากษัตริย์เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นผู้ปกครอง มาตั้งแต่นมนาน ในสังคมการเมืองหนึ่งอาจไม่เคยขาดซึ่งสถาบันกษัตริย์เลย นั่นอาจเป็นการอ้างตามประวัติศาสตร์ของพวกราชาชาตินิยม ประวัติศาสตร์ของเจ้า ไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ดของเรา Saint-Just อธิบายว่า กษัตริย์นั้นเป็นทรราชโดยธรรมชาติและโดยตัวของมันเอง เราไม่ต้องพิจารณาเลยว่าการกระทำของกษัตริย์หรือการบริหารราชการแผ่นดินของ กษัตริย์มีความผิดทางอาญาหรือไม่ ถ้ากษัตริย์เป็นทรราช นั่นไม่ใช่เพราะความผิดจากการบริหารราชการแผ่นดินของเขา แต่เขาเป็นทรราชก็ด้วยลักษณะของความเป็นกษัตริย์นั่นแหละ Saint-Just เสนออย่างชาญฉลาดว่า การที่กษัตริย์ยึดครองอำนาจสูงสุดของประชาชนไปใช้เอง นั่นแสดงให้เห็นว่าลักษณะของความเป็นกษัตริย์เป็นอาชญากรรมนิรันดร (crime éternel) ต่อประชาชน มนุษย์จึงย่อมมีสิทธิสัมบูรณ์ในการลุกขึ้นสู้และติดอาวุธ   Saint-Just อธิบายว่า ไม่มีใครสามารถครองราชย์ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพราะ กษัตริย์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นกบฏและเป็นผู้แย่งชิง (usurpateur) อำนาจของประชาชนไป
 

หรือในประกาศคณะราษฎร “ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศของเรานี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง บรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศมีอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึก พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบ และกวาดรวบทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้าน เงินเหล่านี้เอามาจากไหน? ก็เอามาจากราษฎร เพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั้นเอง”
หากพิจารณาตามแนวทางนี้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือไม่ เพราะ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเสมอ ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตลอดกาล เพียงแต่ว่าบางช่วงบางตอน ถูก “ฉกฉวยแย่งชิงขโมย” ไป และสักวันหนึ่ง ประชาชนก็เอากลับคืนมาจนได้


 


กษัตริย์นั้นเป็นทรราชโดยธรรมชาติ และ เป็นอาชญากรรมนิรันดร

อนาคตประเทศไทย???ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี???.

09.00 INDEX มิติ ‘ใหม่’ การเมือง ยุค ‘กองหนุน’ แยกและแตกตัวออกจาก ‘คสช.’

หลังคำว่า ‘กองหนุน’ หลุดมาจาก 2 เรียวปาก พล …

นายกฯ ยินดีร่วมมือกับ UN เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ย …
"วิษณุ" บอกไม่ผิดหลักกม.อะไร หากใส่ให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน

onsdag 17 januari 2018

คลิปรายการ : เพื่อสหพันธรัฐไท กับ ส.ธงชัย ตอน : กล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะ
รายการ : เพื่อสหพันธรัฐไท กับ ส.ธงชัย
ตอน : กล้าต่อสู้ กล้าเอาชนะ
โดย : ส.ข้าวเหนียว–ส.ยังบลัด-ส.112-ลุงสนามหลวง
วันพุธ : 17/01/2018 เวลา 21.00 น. ประเทศไทย
(ยูทูบปลอดภัย กดไลค์/กดแชร์ ทุกคลิ้ปเพื่อสกัดเครือข่าย คสช.)...

คำถามที่มีคำตอบ..(.อัพเดท.)

ที่มาของคำถามจากบทความของคุณปูนนก

คลิกดู : เรื่องความขัดแย้งทางการปกครองระหว่างระบอบอมาตยาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตย.!
ปูนนก-ผมเริ่มมีคำถามบางคำถามเกิดขึ้นในใจว่า"นายก ผู้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ยิ่งใหญ่ได้นั้น จะเป็นคนๆ เดียวกับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารประเทศแบบเผด็จอมาตย์ ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย หรือเปล่า???"           
..................................
ตอบ :คำถามของคุณปูนนก   
โดย   แสงตะวัน
ในยุคปัจจุบัน ชึ่งเป็นยุคไฮเทคโนโลยี่ ยุคโลกไร้พรหมแดน   การต่อสู้เรียกร้องของประเทศต่างๆชึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันนี้   เกี่ยวกับปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ    สังคม    การเมือง   ไม่ มีสูตรสำเร็จกำหนดตายตัวที่จะนำมาเป็นแม่แบบเพื่อใช้แก้ปํญหาให้ลุล่วงไป ได้    เพราะปัญหาความต้องการของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน    นอกจากนี้ยังไม่มีทฤษฎีหรือตำราพิชัยสงครามแบบใหม่มาให้ใช้เป็นแนวทางชี้นำ     ก่อน อื่นพวกเราต้องมาทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนก็คือนายทุน ที่ลงทุนค้าขายเพื่อให้ได้กำไร    ต่างกับผู้นำนักปฏิวัติที่ทำงานเพื่ออุดมการณ์เพื่อสังคมส่วนรวม   ต่อสู้เรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง      ดังนั้นความคิดแบบพ่อค้ากับนักปฎิวัติสองสิ่งนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมี อยู่ในตัวคนเดียวกัน  
เริ่ม แรกทักษิณเข้ามาบริหารประเทศโดยผ่านการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยตาม รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ซึ่งระบอบการปกครองโดยแท้จริงยังคงเป็นระบอบราชาธิปไตยอยู่ไม่ใช่ระบอบ ประชาธิปไตยตามที่พวกนักวิชาการต่างๆเข้าใจและโฆษณาหลอกลวงประชาชน  เมื่อทักษิณเข้ามาเป็นนายกก็บริหารประเทศอยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยนี้     แต่รัฐบาลทักษิณมีหลักนโยบายที่สามารถเห็นผลงานจับต้องได้และทำให้ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารของรัฐบาลทักษิน    ซึ่งถ้าปล่อยให้ประเทศชาติได้มีโอกาศพัฒนาต่อไปภายใต้รัฐบาลของทักษิณประเทศ ชาติก็จะดำเนินก้าวหน้าและการวิวัฒนาการทางประชาธิปไตยก็จะก้าวหน้าต่อไป     แต่ระบอบราชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด  ซึ่งนายกทักษิณเองเขาไม่ได้มีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างระบอบราชา ธิปไตยนั้นลง      แต่พวกอำมาตย์เห็นว่าถ้าปล่อยให้ทักษิณบริหารประเทศต่อไปจะเป็นอันตรายแก่ พวกเขา  เมื่อทักษิณถูกพวกอำมาตย์โค่นล้มลงในวันที่  ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙   โดยทักษิณเองก็ยังจะพยายามประณีประนอมกับพวกอำมาตย์มาตลอดเวลา  จนถึงทุกวันนี้     ทักษิณก็ยังไม่ยอมที่จะคิดเปลี่ยนแปลงระบอบราชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตย      ประชาชนส่วนมากของประเทศคิดเอาเองว่าทักษิณจะเป็นผู้ที่จะนำประเทศชาติ และประชาชนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 
ซึ่ง เเป็นความคิดและความหวังของประชาชนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ  แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของทักษิณคือต้องการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อ จะดำเนินไปสู่การรักษาอำนาจและธุระกิจของกลุ่มทุนของพวกเขา   ฉนั้นประชาชนจะมาเรียกร้องให้ทักษิณเปลี่ยนแนวคิดจากนายทุนมาเป็นผู้นำของ การปฎิวัตินั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
แต่ ทักษิณเป็นผู้นำของการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ ได้อย่างแน่นอน   ฉะนั้นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไปสู่ระบอบ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์    จึงเป็นหน้าที่ของ "ประชาชนไทยทุกคน "    ต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย  ไม่ใช่ให้ทักษิณเป็นผู้ชี้นำคนเดียว.
บทต่อท้าย:
ประชาชน จงร่วมจับมือกัน  แน่วแน่ มั่นคง  เดินหน้าอย่างมีสติ  ไม่ประมาท มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายต่างๆ  เพื่อปลดปล่อยตัวเองและประเทศชาติออกจากระบอบอำมาตย์เผด็จการทรราชราชา ธิปไตยให้ได้     โดยศึกษาเหตุการณ์ในอดีตนำมาใช้เป็นบทเรียน  ในการต่อสู้ต้องมีการเตรียมพร้อม รอจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสม    มีการรณรงค์จัดตั้งองค์กร ที่มีระเบียบ  มีวินัย มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้อง มีขบวนการนำและสร้างแนวร่วมขยายออกไปให้กว้างขวาง   มีระบอบป้องกันที่รัดกุม 

 เมื่อ ถึงเวลา ลุกขึ้นพร้อมๆกัน   แล้ววันนั้นฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาธิปไตยจะเป็นของประชาชนไทย   อย่านั่งงอมืองอเท้ารอให้คนอื่นทำอยากได้อะไรก็ต้องทำเอง ประชาธิปไตยไม่ได้มาโดยการร้องขอ แต่ได้มาจากการโค่นล้มระบอบเผด็จการอันเน่าเฟะนั้นลงไปแล้วสร้างสังคมใหม่ ขึ้นมาแทนคือสังคมที่มีความยุติธรรม มีมาตรฐานเดียว คนในสังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ต้องไปนั่งกราบใหว้ใคร ไม่ต้องเป็นฝุ่นใต้ตีนของใครอีกต่อไป .... ถ้าประชาชนร่วมกันออกมาต่อสู้ชัยชนะก็จะเป็นของประชาชนเจ้าของประเทศอย่าง แน่นอน.... ประชาชนจงเจริญ.....!!!

( หมายเหตุ-อัพเดท ให้พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนรวมชาติได้อ่าน  คิด  พิจารณาไตร่ตรอง  ด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง   จะได้เข้าใจไม่สับสนรู้ทันกลเกมการเมือง"การแย่งชิงอำนาจของคู่กรณีทุกฝ่าย"  สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมา   ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม  ด้วยความปราถนาดี)

ประเทศต้มกบ :คอลัมน์ ใบตองแห้ง (อัพเดท)ประเทศต้มกบ
ใบตองแห้ง

ปี 2565 คนไทยจะหายจน จะมีหอชมเมืองทุกจังหวัด แล้วปี 2577 จะเป็นเจ้าภาพจัดบอลโลก
แหม่ เพิ่งครบ 20 ปี “ต้มยำกุ้ง” ไปหลัดๆ ก็ได้วาดฝันกันแล้วนะครับ เราจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำกับโดยรัฐราชการ จะบรรลุเป้าหมายทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจดิจิตอล ปัญญาประดิษฐ์ ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แถมประชารัฐลดเหลื่อมล้ำ ปกปักรักษาความมั่นคง เอกลักษณ์ชาติ และความเป็นไทย
ถ้าคนไทยหายจนได้ ก็ดีใจจริงๆ นะ จะได้ไม่ต้องแย่งกันออกรายการเรียลลิตี้โชว์ ประกวดร้องเพลง ประกวดเล่าทุกข์ ให้ดาราเซเลบค่าตัวแพงคอยปลอบโยน ร้องห่มร้องไห้ ได้ค่าโฆษณาเป็นล่ำเป็นสัน
ถ้าคนไทยหายจน เราก็ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องบัตรทอง ยกเลิก “30 บาท” มรดกทักษิณ บังคับให้ “ร่วมจ่าย” กันแบบสบายๆ
แต่รายการนี้ ฝันจะเป็นจริงไหม ก็ยังมองต่างกัน 2 มุม เพราะ 20 ปีต้มยำกุ้ง นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ พูดเป็นเสียงเดียว ไม่ต้องกลัวจะเกิดวิกฤตฟองสบู่แตก เหยียบสบู่ล้มหัวคะมำ แต่กลัวเศรษฐกิจจะโตต่ำ ซึมยาว ติดกับดักลึกลงไปอีกต่างหาก
อย่าง อ.อภิชาต สถิตนิรามัย ก็เกรงว่าจะกลายเป็นเศรษฐกิจกบต้ม อธิบายง่ายๆ คือเหมือนกบในหม้อต้ม ที่น้ำร้อนขึ้นเรื่อยๆ แต่กบเป็นสัตว์เลือดเย็นจึงไม่รู้ตัว จนน้ำเดือด จึงตายไม่รู้ตัว
เศรษฐกิจไทยโตช้ามานับสิบปี 3 ปีที่ผ่านมายิ่งโตช้ามาก ปีละ 2-3% พูดอย่างนี้ไม่ใช่บูชา GDP เป็นพระเจ้า ถ้าโตต่ำไม่เหลื่อมล้ำยังพอทำเนา แต่เศรษฐกิจเรา บรรยง พงษ์พานิช เคยชี้ให้เห็นชัดๆ ยิ่งโตต่ำยิ่งเหลื่อมล้ำ การที่ GDP โตแค่ 3% ขณะที่บริษัทในตลาดหุ้นกำไรเพิ่ม 30% มันแปลว่าชาวบ้านทั่วไปติดลบ คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง กลัวจะเกิดวิกฤตสังคมขั้นรุนแรง
แล้ววันนี้ ขณะที่รัฐพยายามตีปี๊บว่าตัวเลขส่งออกดีขึ้น การใช้จ่ายกระเตื้องขึ้น ตัวเลขอีกด้านก็ชี้ว่าการลงทุนภาคเอกชนยังต่ำ ซ้ำภาคธุรกิจไทยยังแห่ไปลงทุนเมืองนอก แค่ 5 เดือนเงินไหลออก 3.5 แสนล้าน

ไทยแลนด์ 4.0 คือความพยายามของรัฐบาลที่จะพาคนไทยโดดออกจากหม้อต้มกบ แต่อีกด้าน ก็มีคนกังขาว่า การขับเคลื่อนโดยรัฐราชการจะกลายเป็นปิดฝาหม้อเร่งอุณหภูมิซ้ำเติมหรือเปล่า
อ้าว ก็อย่างที่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชี้เปรี้ยงว่า “รัฐไทยกระจอกเกินไปที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้”
แต่ทำไงได้ละครับ กบไทยเลือกนายไปเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้ว ต้องขับเสภาท่องอาขยานกันไปอีก 20 ปี
ไม่กี่วันก่อนฟังวิทยุ มีโบรกเกอร์หลักทรัพย์บอกว่า เศรษฐกิจปีนี้น่าจะยังไม่ฟื้น ปีหน้าไม่แน่ แต่ปี”62 หลังเลือกตั้งน่าจะดีขึ้น ฟังแล้วก็ขำ เมื่อไหร่มีเลือกตั้งยังไม่รู้เลย เลือกตั้งแล้วจะดีขึ้นจริงหรือ เพราะไม่มี ม.44 ถ้าทะเล่อทะล่าออก พ.ร.ก.อะไรมา แบบ พ.ร.ก.ไล่แรงงานต่างด้าว แล้วไม่มี ม.44 แก้ จะไม่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่หรือ
จะว่าไป ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไทยหรอก ที่อยู่ในหม้อต้ม การเมืองไทย สังคมไทย ก็อยู่ในหม้อต้มที่กำลังร้อนขึ้นๆ โดยไม่รู้ตัว
เราอยู่ในสังคมที่เลอะเทอะขึ้นทุกวัน เพราะถูกจำกัดเสรีภาพในการใช้สติปัญญา สื่อไทยขายข่าวดราม่า ขายหวือหวาสะเทือนใจ แต่ห้ามวิจารณ์รัฐบาล รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว แต่ยังมีกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ จัดระเบียบ ตามทัศนะรัฐราชการออกมาไม่ขาดสาย ทั้งจำกัดเสรีภาพสื่อ จำกัดความคิดเห็นในโลกออนไลน์ จะให้สแกนหน้า ลายนิ้วมือ ก่อนซื้อซิมมือถือ จะบังคับให้เฟซบุ๊ก ยูทูบ เน็ตฟลิกซ์ ต้องจดทะเบียนยอมรับอาณาเขตประเทศไทย
ซึ่งคนไทยก็เหมือนอยู่ในหม้อต้ม เพราะทนได้ น้ำค่อยๆ ร้อนขึ้นๆ พอปรับตัวได้ สิทธิเสรีภาพหายไปทีละอย่างสองอย่าง ยังพอไหว รอยหยักในสมองหายไปทีละรอยสองรอย ไม่รู้ตัว ไม่มีใครอยากให้เกิด 14 ตุลา พฤษภา 35 เพราะมองไม่เห็นทางออก ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครอยากเป็นวีรชนหรอก เอาน่า อยู่ไปกันอย่างนี้ บางเรื่องก็ยังค้านได้ รถกระบะยังถอย พ.ร.ก.ต่างด้าวยังถอย พอคุยกันไหว ระหว่างนี้ก็ดูซีรีส์ภารกิจรัก ประกอบรายการคืนวันศุกร์ไปพลางๆ เดี๋ยวมีเลือกตั้งก็ดีขึ้น เดี๋ยวมีเลือกตั้งก็ดีขึ้น
กบเลือกนายไปแล้ว กบไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรอก

การเมือง การเมือง..อะไรๆก็การเมือง ก่อนเลือกตั้ง(ถ้ามี?).

“บิ๊กตู่-สมคิด” ปั้นพี่เลี้ยงคนจน เดินสายเจาะรากหญ้าทั่วประเทศ

เปิดศักราช 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี-ห …


คลิดู-2 พรรคประท้วงแท็กติก คสช. คาใจ ม.44 เลื่อนล็อกการเมือง

9.00 INDEX : จากวิคตอเรีย ซีเคร็ท ถึง ‘ป.ป.ช.’ ปัญหาใน ‘เรือแป๊ะ’ ใน ‘กองหนุน’


วันนี้ (17 ม.ค.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคป …

(หมายเหตุ-.วัฐจักรการเมือง.การปกครองของไทย."ประชาธิปไตยไทยนิยม" ภายใต้การผูกขาดอำนาจกำหนดชี้นำปกครองโดยพวกชนชั้นปกครอง(อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก  นักการเมือง)คนกลุ่มเดิมความคิดเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง" อำนาจ ผลประโยชน์และพวกพ้อง???ทั้งหมดเรื่องเดียวกัน )