tisdag 2 september 2014

ข่าว....จากองค์กรเสรีไทย กับคำพูดสั้นๆ ว่า “ชาติ คือประชาชน” “ประชาชน คือ ชาติ”

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG] 
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
4 ชั่วโมงที่แล้ว
 
ชาติ คืออะไร ? และจะให้ทุกคนรักชาติ ควรคิดและทำอย่างไร?
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ออกทีวีบอกให้คนไทยทุกคนรักชาติ
ไม่ต้องมีพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ไม่ต้องมีพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับคสช. อย่ามาทะเลาะขัดแย้งกัน
เมื่อ คสช. ขอความร่วมมือ ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ โดยอ้างความรักชาติ”

จึงขอแสดงความเห็นว่า ทุกคนรู้จักคำว่าชาติแค่ไหน ตรงกันหรือไม่?

เริ่มจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัว หมู่คณะ
รวมตัวช่วยเหลือกันเพื่อความอยู่รอด ต่อสู้กับธรรมชาติและสัตว์ร้ายต่างๆ

ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวมีความผูกพันธ์แต่งงานกันมีสายเลือดเดียวกัน
จึงรวมกันเป็นชาติพันธุ์ ที่มีวัฒนธรรมสอดคล้องกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สลับซับซ้อนมากขึ้น จนเกิดระบอบการปกครอง ที่เป็นเรื่องระหว่าง
" ผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครอง "

ซึ่งทั่วโลกให้ความเห็นชอบว่าทุกชาติจะต้องมีกฎพื้นฐาน
คือ ต้องเคารพผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกับตัวเรา
อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรก็ต้องเสียสละ
ปฏิบัติกับเขาเช่นที่เราอยากให้เขาทำกับเรา

จากนั้นเมื่อรวมกันก็ต้องมีหัวหน้า เช่น หัวหน้าครอบครัว เป็นต้น
การที่ครอบครัว สังคมใด จะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ ก็ต่อเมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่
เคารพสิทธิผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกัน
และที่สำคัญคือ การยอมให้มีผู้หนึ่งมาเป็นหัวหน้ากลุ่มคนนั้นๆ
จะต้องได้รับการยอมรับฉันทานุมัติจากคนในสังคมนั้น
ด้วยเสียงส่วนใหญ่ว่าจะมอบให้ใครมาปกครองบริหารประเทศ
เพื่อประโยชน์สุขของพลเมืองทุกคน

ดังนั้น สิ่งที่เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน คือ ความรัก อิสระภาพ
ในขอบเขต เสรีภาพ ในการแสดงออกและเลือกถิ่นที่อยู่ เลือกศาสนาได้
มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยระบบความยุติธรรม
ทั้งหมดเรียกว่ามาตรฐานความเป็นมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมเรียกว่า สิทธิมนุษยชน

 จึงมีคำพูดสั้นๆ ว่า “ชาติ คือประชาชน” “ประชาชน คือ ชาติ”
การจะทำให้คนไทยรักชาติได้ ก็ต้องทำให้ระบอบการปกครอง เป็นระบอบที่ทุกคนยอมรับได้ ว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันก่อน

ถ้าสังคมไทย ยอมรับกติกาการปกครองนี้ได้
ทุกคนที่ร่วมชาติเดียวกัน ก็ย่อมจะมีใจรักชาติของตน
โดยสมัครใจ ไม่ต้องให้ใครบังคับ
 

จึงมีคำพูดสั้นๆ ว่า “ชาติ คือประชาชน” “ประชาชน คือ ชาติ”

เข้าใจมั้ย ??????

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการ องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน และประชาธิปไตย

เก็บเป็นความลับที่ไม่ยอมเปิดเผย. หรือ .กษัตริย์ภูมิพล กับราชินีสิริกิตต์.ตายแล้ว?


แถลงการณ์ถึงประชาชนฉบับที่3

เรื่อง:พระอาการประชวรของในหลวงหนักขึ้น
วันที่28สิงหาคม2557                                       _________________

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับทีโรง พยาบาลศิริราชเพื่อทรงรับการตรวจพระวรกายปกติประจำปีตามแถลงการณ์สำนัก พระราชวังฉบับที่1เมื่อวันที่6สิงหาคม นี้ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบความจริงพระอาการของพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระประชวร หนักไม่สามารถจะเสวยพระกระยาหารได้และเห็นว่าเรื่องพระพลานามัยของพระองค์ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและความห่วงใยที่ พสกนิกรมีต่อพระองค์ซึ่งคณะองคมนตรีและคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาควรจะได้บอก ความจริงต่อประชาชนด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าได้รู้ความจริงและด้วยสำนึกใน หน้าที่ที่พร้อมจะถวายชีวิตในฐานะข้ารองพระบาทจึงได้นำความจริงมาเปิดเผยดัง ปรากฎในแถลงการณ์ถึงประชาชนฉบับที่1และ2และ ในที่สุดคณะแพทย์ก็จำนนต่อหลักฐานโดยยอมรับว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะเสวยพระ กระยาหารตามปกติได้แล้วจริงตามแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังฉบับที่2แต่ ยังปกปิดความจริงจนถึงวันนี้ว่าเป็นเรื่องปกติอีกทั้งๆที่พระองค์ต้องประทับ อยู่ที่ศิริราชนานเกือบหนึ่งดือนแล้วซึ่งเกินเวลากว่าเหตุผลที่จะอ้างได้ว่า เป็นการตรวจปกติประจำปี

               
Posted Image

[​IMG]
    
ข้าพเจ้า ขอรายงานให้พสกนิกรผู้จงรักภักดีได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพระอาการของ พระองค์ว่าขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นและทุกครั้งที่เสวยจะเกิดการอาเจียรจนต้องให้ อาหารทางสายยางและขณะนี้พระอาการหนักขึ้นถึงขั้นต้องเจาะพระนาพี(ท้อง)แล้ว แต่ก็ยังไม่มีการแถลงการณ์ให้ประชาชนทราบโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใด?

จึงเรียนมาถึงพี่น้องประชาชนเพื่อทราบและขอเชิญชวนร่วมกันถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นายประเทือง เกียรติราช

 
ขุนเขาบอก :เรื่องของความลับ ........

อันความลับ ย่อมคงเป็น ความลับ
ชีวิตหลายคนแม้ลาลับ ก็ยังกำความลึกลับ
คนหลายคน มีผู้คน โค้งคำนับ
มีทั้งกำความลับ แลความลับเป็นของตน

คนหลายคน ตกตายไป พร้อมความลับ
แต่มีคนเอาความลับ มาลวงลับให้สับสน
อันความลับ หากล่วงลับ ไปกับคน
ลับมลายไปกับตน ไม่มีคนมาประจาน

ความเป็นตาย ไฉนกลาย เป็นความลับ
ให้ความตายเป็นสำรับ พร้อมสำทับให้อาหาร
ยื่นความตาย สำรับร้าย ให้รับทาน
เกรงความลับจักเบ่งบาน จึงให้ทานเป็นความตาย

เกรงผู้ร้าย จะยอมคาย ความลึกลับ
ให้จางวางออกหมายจับ เกรงความลับพาฉิบอ๋าย
บวชเป็นสงฆ์ กลัวปลิดปลง ความลับคาย
กว่ารู้ตัวก็คงสาย พบความตายยามสึกลา

เทพเทวา ฟ้าดิน เป็นพยาน
แม้นข้าถูกประหาร ความลับราญอย่าเรียกหา
ศิโรราบ พร้อมกราบกราน ท่านเทวา
สิงสถิตเหนือนภา ความลับฟ้าย่อมยืนยง

จนสุดท้าย ก็ยังกลาย เป็นความลับ
ที่เล่ามาให้สดับ เป็นความลับของอาก๋ง(พ่อของพ่อ)
อาทิตย์ลา พร้อมแผ่นฟ้า อัศดง
ความลึกลับของอาก๋ง ยังอยู่ยง “นิรันดร์กาล”.......    


...........................................

ถาม "รัฐบาลทหาร".ผู้มีอำนาจล้นฟ้า ถ้าโอนคดีพรรคประชาธิปัตย์ทุกคดี...มาขึ้นศาลทหาร?? จะ" ยกฟ้อง" หมดทุกคดีไหม..?? ..ถามมาด้วยความสงสัย..จากราษฎรไทย...ไม่ด่วน...!!!! มีคำสั่งให้ยกฟ้อง...???

โดย 

สั่งสลายการชุมนุม : ยกฟ้อง
สั่งฆ่าคนตาย 1 ศพ : ยกฟ้อง
หนีทหาร : ยกฟ้อง
ทุจริต gt200 : ยกฟ้อง
โกงโรงพัก 396 โรงพัก : ยกฟ้อง
โกงชุมชนพอเพียง โกงชาวบ้านตาดำๆ : ยกฟ้อง
โกงไทยเข้มแข็ง มหากาพย์แบ่งเค๊กพรรคร่วม : ยกฟ้อง
ทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะศึกษา sp2 : ยกฟ้อง
ทุจริตครุภัณฑ์สาธารณะสุข ล๊อคเสปค : ยกฟ้อง
บุกรุกป่าสงวนเขาแพง : ยกฟ้อง
ทุจริตปืนเล็กยาว (ทราโว่) : ยกฟ้อง
ทุจริตรถหุ้มเกาะยูเครน (เอารถเก่าสมัยสงครามโลกมาขาย): ยกฟ้อง
ทุจริตประกันราคาข้าว อุ้มนายทุน: ยกฟ้อง
ทุจริตแฟลตตำรวจ : ยกฟ้อง
โยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรม (จ่าเพียร)เกษียรด้วยชีวิต : ยกฟ้อง
ทุจริตสั่งซื้อเครื่องบินการบินไทย : ยกฟ้อง
ปรส 800,000 ล้าน : ยกฟ้อง
มิยาซาว่า : ยกฟ้อง
ทุจริตคอมพ์โรงเรียน : ยกฟ้อง
เช็คช่วยชาติ ซื้อเสียงล่วงหน้า : ยกฟ้อง
ทุจริตปลากระป๋องชาวดอย ไม่มีโรงงานหนอนเพียบ : ยกฟ้อง
นม(โรงเรียน)เน่า : ยกฟ้อง
ข้าวบูด(ข้าวอยู่ในถุงยังชีพน๊ะจ๊ะ) : ยกฟ้อง
โกงรถเมย์ : ยกฟ้อง
ทุจริตเรือดับเพลิง (อภิรักษ์ )แถมต้องเสียค่าเช่าที่จอดอีกหลายล้านจนคดียังไม่สิ้นสุด ก็ต้องเสียไปเรื่อยๆๆสัส : ยกฟ้อง
ทุจริตรถดับเพลิง (อภิรักษ์) : ยกฟ้อง
ทุจริตสนามฟุตซอลหนองจอก ป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จ : ยกฟ้อง
ทุจริตโฮปเวล : ยกฟ้อง (เจ๊ปูสั่งทุบทิ้งไปแล้วจ้
ทุจริตงบประชาสัมพันธ์ ไอ้เตี้ยหนองใน : ยกฟ้อง
ทุจริต จัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะหกแสน แมร่งซ์้อคันละล้าน ) : ยกฟ้อง
ทุจริตรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพิ่มงบไปอีกหลายหมื่นล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตหัวรถจักร (หัวรถไฟ) ล๊อคสเปคเอื้อพวกพ้อง : ยกฟ้อง
ทุจริตถนนปลอดฝุ่นหลายหมื่นล้าน จนปลัดทรัพย์ล้อมรวยอื้อ : ยกฟ้อง
ทุจริตงบภัยพิบัติฉุกเฉิน : ยกฟ้อง
ทุจริตสอบเข้า รร นายอำเภอ แกล้งทำข้อสอบรั่ว : ยกฟ้อง
ซื้อขายตำแหน่งตำรวจ จ่ายกันเป็นโล (โลละล้าน) :ยกฟ้อง
ซื้อขายดำแหน่งผู้ว่า : ยกฟ้อง
จ้างฝรั่งคิดนโยบายชั่งไข่ 70 ล้าน : ยกฟ้อง
ร้องเพลงชาติ จังหวัดละล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตข้าวโพด : ยกฟ้อง
รมต.ตปท ด่าผู้นำประเทศ(เขมร)ว่ากุ้ยบ้าๆบอๆ : ยกฟ้อง
เปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบ : ยกฟ้อง
ทุจริตเรือเหาะ 370 ล้าน : ยกฟ้อง
จ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้ง : ยกฟ้อง
ทุจริตกล้องcctv กล้องดัมมี่ : ยกฟ้อง
ขึ้นค่าทางด่วนเอาใจนักลงทุน : ยกฟ้อง
ทุจริตสต๊อกน้ำมันปาล์ม : ยกฟ้อง
เป็นนายกแต่มี 2 สัญชาติ : ยกฟ้อง
อุโมงค์ดัมมี่ (กทม) : ยกฟ้อง
ทุจริตชุมชนพอเพียง : ยกฟ้อง
Sms อภิสิทธิ์ ใช้ภาษีประชาชน : ยกฟ้อง
ทุจริตคอมพ์กระทรวงมหาดไทย : ยกฟ้อง
ทุจริตแบบเรียน ป.3 : ยกฟ้อง
ทุจริตเสาธง โรงพยาบาลโคตรแพง : ยกฟ้อง
ครม.อนุมัติแดกด่วน กู้ 600,000 ล้าน ก่อนยุบสภา : ยกฟ้อง
ทุจิรตโครงการต้นกล้าอาชีพ 6,900 ล้านโครงการต้องล่มกลางคัน : ยกฟ้อง
พรก.ฉุกเฉิน ปี 53 แจ้งกำลังเกินจริง งบกว่า 5,000 ล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตตัดล๊อคเสปค รถบรรทุกทหาร 3 ตัน สามพันกว้าล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตประมูลสินค้าเกษตรมันสำปะหรัง ไม่โปร่งใส : ยกฟ้อง
ซื้อเครื่องบินการบินไทยไม่มีเก้าอี้ : ยกฟ้อง
เครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์หาย 5 เครื่อง : ยกฟ้อง
taxi ป้ายดำ อิทธิพลเถื่อน : ยกฟ้อง
มาเฟียจอดรถสนามบินเกี่ยวโยงพรรค ปชป : ยกฟ้อง
กรุงเทพธนาคม : ยกฟ้อง
ที่จอดรถ taxi อัจฉริยะ : ยกฟ้อง
ป้ายโฆษณาอัจฉริยะ : ยกฟ้อง


‪#‎ยกฟ้อง‬ คดีพรรคประชาธิปัตย์หมดทุกคดี....อาเมน...!!!

๓ บลา : รัฐบาล คสช... ปฎิรูปประเทศ..เก็บคะแนนไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีกำหนด...การ์ตูนเซีย 2/9/57 เก็บคะแนนไปเรื่อยๆช่วงเวลา เก็บคะแนน แสนละเหี่ย
พวกกองเชียร์ ก็ช่วยลุ้น อุ้มบุญส่ง
คนเห็นต่าง ก็หลับไหล จำใจปลง

วันจบลง คงได้รู้ อยู่หรือไป....

ผิดแต่เริ่ม เติมชิงชัง ด้วยหวังว่า
จะเดินหน้า เร่งทำงาน ขับขานไข
ปฏิรูป ตามโรดแมป แบบไทยๆ
ทนให้ไหว ประชาชน ทุกคนเอย....


๓ บลา

......................................


วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2557 
ข่าวสดออนไลน์
                    "บิ๊กตู่" ชี้ ครม.ชุดใหม่ไม่มีกำหนดเวลาทำงาน เชื่อความดีจะชนะอุปสรรค

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ก.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะคสช.ครั้งที่13/2557 โดยรอง คสช. ประกอบด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผบ.สส. ในฐานะรองหัวหน้า คสช.   พล.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. ในฐานะ รองหัวหน้าคสช. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. ในฐานะรองหัวหน้า คสช. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสีแก้ว รองหัวหน้า คสช. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. ในฐานะ เลขาธิการ คสช. ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวถึงการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่า ทันทีที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและจะมีการแบ่งการทำงาน 19 กระทรวงให้รองนายกรัฐมนตรี 5 คน ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มรว.ปรีดียาธร เทวกุล นายยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร นายวิษณุ เครืองาม ดูแลขณะที่บทบาทการทำงานของ คสช. 5 ด้านยังคงอยู่ แต่ก็ต้องลดบทบาทลง มีเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนที่เป็นเรื่องเร่งด่วน  อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายใน รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ คสช.มุ่งเน้น  พร้อมระบุถึงการทำงานในส่วนของรัฐบาลใหม่ด้วยว่าได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยยึดหลัก ทำก่อน ทำจริง มีผลสำฤทธิ์ ปี 58และยั่งยืนบนพื้นฐานของค่านิยมคนไทย 12 ประการ ที่มีความเหมาะสมกับประไทไทยและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ส่วนการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปที่มีการสมัครเข้ามากว่า 6,000 คนนั้นจะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ยืนยันไม่มีการล็อกสเปค
           
"การทำงานของคณะรัฐมนตรีต่อจากนี้จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการทำงานเพราะไม่ต้องการให้เงื่อนไขของเวลามาเป็นอุปสรรค ผมเชื่อมั่นในความดี ว่าความดีจะชนะความไม่ดี และจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ขุนเขาบอก : เรื่องของความลับ .....ความเป็นตาย ไฉนกลาย เป็นความลับ ให้ความตายเป็นสำรับ พร้อมสำทับให้อาหาร ยื่นความตาย สำรับร้าย ให้รับทาน เกรงความลับจักเบ่งบาน จึงให้ทานเป็นความตาย...

               
Posted Image

ภาพปริศนา???ภาพลึกลับเผยแพร่เมื่อเดือน ส.ค.๕๗...
[​IMG]
    

ขุนเขาบอก :

เรื่องของความลับ ........

อันความลับ ย่อมคงเป็น ความลับ
ชีวิตหลายคนแม้ลาลับ ก็ยังกำความลึกลับ
คนหลายคน มีผู้คน โค้งคำนับ
มีทั้งกำความลับ แลความลับเป็นของตน

คนหลายคน ตกตายไป พร้อมความลับ
แต่มีคนเอาความลับ มาลวงลับให้สับสน
อันความลับ หากล่วงลับ ไปกับคน
ลับมลายไปกับตน ไม่มีคนมาประจาน

ความเป็นตาย ไฉนกลาย เป็นความลับ
ให้ความตายเป็นสำรับ พร้อมสำทับให้อาหาร
ยื่นความตาย สำรับร้าย ให้รับทาน
เกรงความลับจักเบ่งบาน จึงให้ทานเป็นความตาย

เกรงผู้ร้าย จะยอมคาย ความลึกลับ
ให้จางวางออกหมายจับ เกรงความลับพาฉิบอ๋าย
บวชเป็นสงฆ์ กลัวปลิดปลง ความลับคาย
กว่ารู้ตัวก็คงสาย พบความตายยามสึกลา

เทพเทวา ฟ้าดิน เป็นพยาน
แม้นข้าถูกประหาร ความลับราญอย่าเรียกหา
ศิโรราบ พร้อมกราบกราน ท่านเทวา
สิงสถิตเหนือนภา ความลับฟ้าย่อมยืนยง

จนสุดท้าย ก็ยังกลาย เป็นความลับ
ที่เล่ามาให้สดับ เป็นความลับของอาก๋ง(พ่อของพ่อ)
อาทิตย์ลา พร้อมแผ่นฟ้า อัศดง
ความลึกลับของอาก๋ง ยังอยู่ยง “นิรันดร์กาล”.......    

...........................................
By Equality, 

เพราะกฏหมาย ใช้ปิดปาก คนอยากพูด
ให้เป็นตูด พูดไม่ได้ ตายอย่างหมา
หรือติดคุก ไม่ต้องสอบ ตอบนานา
ต้องก้มหน้า มารับกรรม ชอกช้ำใจ

คุยให้แซ่ด กระซิบซาบ ล้วนหยาบช้า
ทั้งเห้ห่า บรรดาสัตว์ ถูกจัดให้
ดุจโจรา คู่โจรี ศรีบรรลัย
คนจัดให้ ได้บรรเจิด เลิศความเลว

แต่ฟังแล้ว ฟังเล่า อ้าวใครหว่า
สู้อุตส่าห์ เงี่ยหูฟัง อย่างขึงขัง
เดาก็แล้ว ทายก็บ่อย แม่งถ่อยจัง
โธ่ อพิถัง ยังไม่รู้ ให้ตูงง

เพราะมันเป็น เช่นความลับ กับความล้วง
เกิดศูนย์ถ่วง ให้ปวงชน คนอยากรู้
เสาะสรรหา แหล่งแห่งหน คิดค้นดู
อาจได้รู้ Who are they? เฮ่จริงๆ...ลับจนไม่รู้ว่าใคร.....จริงๆนะ

    

måndag 1 september 2014

มีประสบการณ์หรือ??? " รัฐบาลทหาร " ดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลแล้ว ถามมาด้วยความสงสัย...โดยเฉพาะภาพนี้นายกป้ายแดงทำงาน 16 ตำแหน่ง "ราศรีไม่ดี"..ใบหน้าวิตกกังวลอะไรหรือเปล่า???I hope You Don't Mind Me Appointing My Brothers-in-Coup to the Key Cabinet Posts Like This + ประยุทธ์ ไหวไหม ทำงาน 16 ตำแหน่งThai junta leader stacks Cabinet with military men

By THANYARAT DOKSONE
Associated Press

BANGKOK (AP) — The general who transitioned from Thailand's junta leader to prime minister has awarded key Cabinet posts to his trusted allies from the armed forces, the latest in a series of moves that critics say will prolong the military's grip on power.

Gen. Prayuth Chan-ocha's government lineup, announced Sunday after being approved by the king, includes 11 active or retired senior military officials with no political experience who will serve as the ministers of justice, education, defense, transport, commerce and foreign affairs, among other posts.

Prayuth also named 21 civilians to the 32-member Cabinet, including former Finance Minister Pridiyathorn Devakula, who will serve as a deputy prime minister.

Prayuth overthrew the elected government of Prime Minister Yingluck Shinawatra on May 22 and has promised to eventually restore democracy and hold elections as early as 2015 after the military oversees sweeping political reforms.

Critics say the reforms are designed to purge the ousted ruling party's influence and benefit an elite minority that has failed to win national elections for more than a decade.

Thailand has been deeply divided since 2006, when former Prime Minister Thaksin Shinawatra — Yingluck's brother — was also toppled in a coup after being accused of corruption, abuse of power and disrespect for King Bhumibol Adulyadej.

Prayuth has said the army had to intervene this year to halt half a year of protests that had paralyzed the government and triggered violence that left dozens of people dead.

He has called for national unity but made no attempt to form a unity Cabinet, with no political allies of the Shinawatra family included in the lineup.

Prayuth awarded portfolios to several senior soldiers said to have played key roles in both coups, including his predecessor and mentor, former army chief Gen. Anupong Phaochinda. Anupong will serve as the new interior minister.

Prayuth was named prime minister on Aug. 21 by a legislature hand-picked by the junta and dominated by active and retired duty officers. There was little doubt over the outcome since Prayuth was the only candidate.
oooพล.อ.ประยทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ == ไหวไหม ทำงาน 16 ตำแหน่ง
พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ &รมว.กห == ได้เปน เพราะร่วมวางแผนยึดหรือ
พล.อ.อุดมเดช รมช.กห == เปนรอง ผบทบ ด้วย เจอ ผบสส ใครจะตะเบ๊ะก่อน
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ & รมว.ตปท == มีประสบการณ์หรือ
ดอน ปรมัตถ์วินัย รมช.ตปท == ขรก ทั้งกระทรวง วางใจได้แค่ระดับ รมช
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี == มีศักดิ์ศรีดีมากเลย อิ อิ
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ == จำไม่ได้เลยครับว่าเคยมีผลงานเด่น
ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกฯ == ใครส่งเข้าประกวด อิ อิ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สร == ดีใจด้วย ถ้ามาวิธี ปชต ปกติ ชาตินี้คงไม่มีโอกาส
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สร = จากสำนักข่าวกรองฯ มาทำงานลับๆ ล่อๆ หรือครับ
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท == ได้เปน เพราะร่วมวางแผนยึดหรือ
สุธี มากบุญ รมช.มท == ขรก ประจำ/เกษียณ ทั้งกระทรวง วางใจได้แค่ระดับ รมช
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม == มีประสบการณ์หรือครับ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. == รางวัลสำหรับตัวประกันหรือ
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ == มีประสบการณ์หรือ
อภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ == ขรก ทั้งกระทรวง วางใจได้แค่ระดับ รมช
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ == ได้ผลตอบแทนกี่ตำแหน่ง
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน == มีประสบการณ์หรือ
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม == มีประสบการณ์หรือ
อาคม รมช.คมนาคม == ถ้าทำงาเลขาฯ สภาพัฒน์ เต็มที่ก็หมดเวลาแล้ว
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ == มีประสบการณ์หรือ
พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ == มีประสบการณ์หรือ
กฤษณพงศ์ กีรติกร == ขรก ทั้งกระทรวง วางใจไม่ได้ ต้องเอาที่เกษียณมา
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ == มีประสบการณ์หรือ
รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข == ได้ดีเพราะหนุนช่วยกันมาตลอดหรือ
สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ รมช.สาธารณสุข == ได้ดีเพราะหนุนช่วยกันมาตลอดหรือ
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวฯ == มาวิธี ปชต ปกติ คงไม่มีโอกาส
สมหมาย ภาษี รมว.คลัง == เคยเปน รมช สมัยสุรยุทธ์ ใครส่งเข้าประกวด อิ อิ
ณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน == ได้ดีเพราะหนุนช่วยกันมาตลอดหรือ
พรชัย รุจิประภา รมว.เทคโลยีฯ == เคยช่วยสุรยุทธ์ ใครส่งเข้าประกวด อิ อิ
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยธุยา รมว.เกษตรฯ == ได้ดีเพราะหนุนช่วยกันมาตลอดหรือ
จักรมณฑ์ ผาสุกวณิช รมว.อุตสาหกรรม == ใครส่งเข้าประกวด อิ อิ
วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม == ใครส่งเข้าประกวด อิ อิ


ความยากจน...ไร้ที่ทำกิน. .ปัญหาที่มีอยู่คู่ประเทศไทยมาทุกยุคทุกสมัย..เป็นปัญหาเรื้อรังเหมือนโรคร้ายที่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศ... ถามว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา? ทำไมประชาชนไทยเจ้าของประเทศจึงไม่มีที่ดินอยู่อาศัยทำมาหากิน? ทำไมคนไทยส่วนมากจึงยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง? เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเศรษฐีนายทุนหน้าเลือดคนส่วนน้อยของประเทศบางตระกูลครอบครองที่ดินจำนวนมากมายมหาศาลเป็นพันไร่..หมื่นไร่..แสนไร่อยู่ทั่วประเทศไทย?? ปัญหานี้ฝากให้นายกป้ายแดงและรัฐบาลทหาร ผู้มีอำนาจล้นฟ้าอยู่ในมือช่วยจัดการปฎิรูปแบ่งปันที่ดินให้คนไทยที่ยากจนมีที่อยู่ที่ทำกินบ้าง.. หวังว่าคงได้เห็นผลงานในด้านดีบ้างโปรดคืนความสุขความหวังให้ประชาชนที่กำลังรอคอยคำตอบ....รายงาน: ‘ชุมชนบ่อแก้ว’ คนจนต้องไร้ที่ทำกิน ชะตาฟ้าลิขิต หรือ ชีวิตต้องกำหนดเอง

‘ชุมชนบ่อแก้ว’ ภาพแทนของหลายชุมชนซึ่งกำลังถูกหน่วยงานรัฐปิดป้ายไล่รื้อ ทางเลือกของพวกเขาคือจำนนต่อชะตาชีวิต หรือจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิการทำกิน เพราะหากถูกไล่อีกครา พวกเขาอาจไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่ทำกินอีกต่อไป
 
 
 
ตะวันทำหน้าที่แผ่ความร้อนมาตลอดวัน ยันใกล้จะสิ้นแสงทิ้งตัวลงลับขอบโลก มองออกไปไกลจนสุดเนินลาดเชิงเขา บรรยากาศโชยมาเตะต้องกายอย่างเย็นเฉียบ ความรู้สึกดูเหมือนจะถูกผสมไปด้วยความเงียบ อ้างว้าง ช่างเป็นช่วงที่มองดูเยือกเย็น หม่นหมอง เหมือนดั่งชีวิตคนเรา... ที่เขาว่าคำนวณอย่างไรก็ไม่เท่าฟ้าลิขิต เรื่องนี้จริงแท้แค่ไหนไม่ประจักษ์
 
หากจะกล่าวเฉพาะบางมุมในชีวิตของคนที่นี่ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ของพวกเขา เปรียบเสมือนเป็นเชื้อไฟที่โหมพัด ให้ชีวิตของพวกเขาไม่เคยมอดดับไปตามอุปสรรค ไม่เคยละทิ้งผืนดินทำกินที่ถูกความไม่เป็นธรรมฉวยโอกาสประกาศเขตป่าฯ แล้วขับไล่พวกเขาออกไป พวกเขาจึงทั้งรักและหวงแหนที่จะอยู่ และต่อสู้ให้ที่ทำกินของพวกเขากลับคืนมาสู่อ้อมกอดอันอบอุ่น เหมือนดังที่เคยเป็น
 
 
“จะให้ทำอย่างไรได้ ยายไม่มีที่ดินทำกิน เขามาไล่เราออกไป บอกว่าเป็นพื้นที่ป่า มาขู่ว่าหากไม่ออกจะถูกจับดำเนินคดีติดคุกนะ เขาบอกพวกยายแบบนั้น ยายขบคิดมาตลอดว่า บุกรุกที่ไหน ทำกินในพื้นที่มาตั้งแต่เด็กยันเป็นสาวมีครอบครัว แต่กลับมาถูกขับไล่ ต้องมาช่วยกันประคองหอบลูกน้อยไปหารับจ้าง บางครั้งก่อนนอนในค่ำบางคืน น้ำตาไหลพรากออกมาโดยไม่รู้ตัว แม้ในขณะที่มือยังจับจอบก้มตัวลงผสมปูน คราบน้ำตายังเกาะปนกับเหงื่อไคลบนสองแก้ม ด้วยความอาวรณ์ถึงผืนดินที่เคยทำกิน” นางตัน เดชบำรุง แม่เฒ่าร่างเล็กทรวดทรงบอบบาง วัย 69 ปี บอกเล่า
 
ริ้วรอยบนใบหน้าเหี่ยวย่นไปตามวัย เปล่งเสียงแหบห้าวฟังดูมีพลัง เล่าถึงความย้อนถึงความหลังที่มักจู่โจมหวนกลับมาให้ระลึกถึงผืนดินทำกินที่ถูกยึดไปกว่า 50 ไร่ ขณะที่ยังสาวๆ เรี่ยวแรงยังพอมี ยังพอไหวที่จะเร่ร่อนไปหารับจ้าง แม้สมัยนั้นความสะดวกในการเดินทางยังลำบาก แต่จำทนต้องสู้ดิ้นรนหิ้วลูกน้อยไปเป็นแรงงานก่อสร้างถึงกรุงเทพฯ
 
ก่อนนั้นทุกวันโลกของพวกเขามีแต่ความสุข ครั้งเมื่อชีวิตยังคงผูกพันอาศัยหากินอยู่กับป่า อยู่ร่วมกับต้นไม้ อาศัยเก็บผลหมากรากไม้ หาเก็บเห็ด หน่อไม้ เด็ดยอดกระถินตำลึงริมรั้ว เคยเผื่อแผ่ เกื้อกุลกัน แต่กว่า 40 ปีมาแล้ว เป็นเรื่องน่าเศร้าใจ หลังจากที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ยึดที่ของพวกเขาไปปลูกป่ายูคาลิปตัส เมื่อปี 2521 ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่ทำกิน บ้างไปอาศัยอยู่กับญาติ บางครอบครัวแตกสลาย กลายเป็นแรงงานรับจ้าง เพราะไม่มีที่ดินทำกิน
 
ท่ามกลางปัญหา อุปสรรค ที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมา มันคือความไม่ชอบธรรม ที่เบียดขับให้พวกเขากลายเป็นคนตกขอบของแผ่นดิน
 
เสียงเรียกร้องสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบกว่า 200 คอบครัว ต้องดิ้นรนต่อสู้ กระทั่งทวงคืนผืนทำดินเดิม กลับคืนมาได้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และจัดตั้งหมู่บ้าน ชื่อ “ชุมชนบ่อแก้ว”
 
 
กว่า 5 ปี แล้วชาวบ้านที่ได้ร่วมกันพลิกฟื้นทั้งชีวิตและผืนดิน มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในวันครบรอบ 3 ปีบ่อแก้ว ได้ร่วมกันประกาศเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมอินทรีย์ ทำการผลิตปลูกผักต่างๆ ทั้ง กล้วย ตะไคร้ งา ถั่วแดง ข้าวโพด และอีกหลายชนิด เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองในระดับครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งอาหารจากภายนอก มีบางรายที่นำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว มาจนถึงวันนี้
 
“เดี๋ยวนี้มันเกิดความเศร้าใจขึ้นมาอีกครั้ง ป่าไม้มันเข้ามาติดป้ายประกาศไล่ให้พวกเรารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งพืชผลทั้งหมดออกไปภายใน 30 วัน อีกแล้ว” แม่เฒ่าบอกเล่าสถานการณ์
 
ภายใต้ชายคาแคบๆ อ้อมแขนของยายยังคงโอบกอดหลานน้อยไว้แน่น ราวกับว่าเป็นสมบัติอันมีค่าชิ้นสุดท้ายเทียบเท่ากับผืนดิน สายตาของยายทอดมองขึ้นไปบนฟ้าที่มืดครึ้มอย่างเศร้าสร้อย ไม่กี่อึดอัดใจ ยายหวนนึกถึงชีวิตลูก และหลานๆ อันเป็นสุดที่รัก เป็นลมหายใจ เป็นแม้กระทั่งชีวิตของแก...
 
น้ำเสียแม่เฒ่าขาดห้วงไปชั่วขณะ ก่อนเอ่ยความในที่อัดอั้นตันใจ น้ำตาเอ่อไหลลงมาตามแก้มที่เหี่ยวย่น ขณะที่ชี้นิ้วนำสายตาให้เหลียวมองไปตามภาพของแผ่นป้ายปิดประกาศขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้าชุมชนบ้านบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 
ในวันที่โลกดูเหมือนแคบลงไปด้วยความสะดวกในเส้นทาง ตามมาด้วยระบบการสื่อสาร ทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ได้แทรกเข้าไปในทุกมุมของโลก ทว่าความทุกข์ยากของชาวบ้าน กลับถูกปิดกั้นจากข้อกฎหมาย จากภาระอันหนักหน่วงที่รัฐบาลหลายยุคสั่งสมมาให้ชาวบ้านแบกรับ จากวันเป็นเดือน จากเดือนเคลื่อนไปเป็นปี
 
อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ผืนแผนดินที่ตั้งชุมชนบ่อแก้วได้ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์จากหลายหน่วยงาน จนเป็นที่ยอมรับและมีมติร่วมกันมาหลายครั้งว่า สวนป่าคอนสารทับที่ทำกินชาวบ้าน
 
 
แต่สถานการณ์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น เสมือนยิ่งเป็นการกดทับความทุกข์ยากของพวกเขาให้หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิม ด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดประกาศ โดยเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และคำสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 25557 เรื่องการเข้าไปบุกรุกยึดถือครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม บริเวณป่าคอนสาร ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่หรืออาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง...
 
นายนิด ต่อทุน วัย 68 ปี ประธานโฉนดชุมชนบ้านบ่อแก้ว เล่าว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังติดป้ายไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านได้เข้าไปสอบถามถึงที่มา ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ้างแต่ว่าได้รับคำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ
 
“ความทุกข์ยากที่รัฐบาลโยนมาให้นั้นก็สุดจะหนักหน่วงอยู่แล้ว ผืนดินทำกินถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม และให้อุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับสัมปทานนำต้นยูคาฯ มาปลูกทับพื้นที่ ขับไล่พวกเราออกไป พร้อมใช้กระบวนการทางยุติธรรมมาดำเนินคดี แจ้งข้อกล่าวหาบุกรุก แผ้วผางฯ วันนี้กลับมาอ้างคำสั่งไล่รื้อ ทั้งที่พื้นที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาแล้ว” เสียงห้าวๆ ก้องกังวาน จากชายใบหน้าคมสัน ริ้วรอยบนใบหน้าแสดงถึงประสบการณ์ชีวิตอันโชกโชนเอ่ย
 
ผู้เฒ่าที่ฟ้าลิขิตให้ผ่านปัญหาชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วน นับจากสูญเสียที่ทำกินไปกว่า 30 ไร่ ได้นำการต่อสู้เรียกร้องเคียงบ่าไหล่กับพี่น้องที่ทุกข์ยากมาโดยตลอด กระทั่งได้นำขบวนคนทุกข์ยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ นอกจากมติที่ได้รับจากทุกคะแนนเสียงที่มอบหน้าที่ให้เป็นประธานโฉนดชุมชนบ้านบ่อแก้วแล้ว สิ่งที่ติดตัวเขามากระทั่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลฎีกา คือ ตำแหน่ง ‘จำเลยที่ 1’ จากจำนวนทั้งหมด 31 คน ในคดีบุกรุกป่า
 
ประธานโฉนดชุมชน เล่าว่า ทุกช่วงของเวลาที่ผ่านมานั้น พวกเขาได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกสร้างสวนป่าของหน่วยงานรัฐว่าไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างพวกเขา เมื่อกลับเข้ามาทวงดินทำกินคืนมาแล้ว จึงได้ร่วมกันพลิกฟื้นผืนดินเพื่อให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งได้พัฒนาที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับพัฒนาชีวิต และจัดการบริหารที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน
 
“แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น พี่น้องของเราย่อมหวาดผวา กลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตไปบ้าง แต่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะทุกวันนี้ในหลายชุมชนทั่วประเทศกำลังถูกหน่วยงานของรัฐปิดป้ายไล่รื้อ รวมทั้งพื้นที่ชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย สมาชิกของพวกเราที่เหลือไม่กี่วันจะครบกำหนดตามป้ายคำสั่งที่ป่าไม้นำมาปิดประกาศแล้ว ฉะนั้นทางเลือกของพวกเราคือ จะยืนหยัด ต่อสู้ เพื่อให้ข้ามผ่านไปบนทางที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาพี่น้องเราถูกปิดกั้นสิทธิในการถือครองที่ดินทำกินมาโดยตลอด หากถูกไล่ออกไปอีกครานี้ พวกเราจะไม่มีที่อยู่ ไม่มีที่ทำกินกันอีก” นายนิดกล่าว
 
จากป่ายูคาฯ มาจนถึงผลผลิตที่พวกเขาร่วมกันพลิกฟื้นกลับคืนมาบริการจัดการในรูปแบบการสร้างชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้สังคม ดังนั้นพวกเขาจะรักษาผืนดินไว้ให้มีความมั่งคง และยั่งยืน สืบทอดไปสู่ลูกหลาน นี่คือคำมั่นของเกษตรกรนักสู้
 
 
แสงแรกที่จับขอบฟ้า จนค่อยๆกระจ่างขึ้น เสมือนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของทุกชีวิตที่นี่ ให้ตื่นขึ้นมาขยับจังหวะชีวิตในทุกๆ วัน โดยเฉพาะนับจากที่มีแผ่นป้ายปิดประกาศขับไล่ พวกเขาต้องเดินทางไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานต่างๆ  ทั้งต่อนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิฯ รวมทั้ง พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ) เพื่อแจ้งข้อเท็จจริงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ถือเป็นการเดินทางไปขอความเห็นใจจากผู้มีอำนาจเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน คืนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน โดยหนังสือที่ยื่นมีข้อเรียกร้อง คือ 1.ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าจังหวัดชัยภูมิ และ 2.ให้พิจารณามาตรการและแนวทางการคุ้มครองสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของชาวบ้านที่เดือดร้อน เพื่อให้เกิดความปกติสุขในการดำเนินชีวิต จนกว่าจะมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาในทางนโยบายต่อไป
 
อากาศเริ่มเย็นเฉียบ แรงลมยังคงพัดมาไม่แปรเปลี่ยน การเดินทางเพื่อร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบ ดำเนินการผ่านความเหนื่อยล้ามาตลอดวัน ยันตะวันเริ่มคล้อยลงใกล้ทาบกับทิวเขาเบื้องหน้าอันยาวไกล ฝูงนกโผบินกลับคืนสู่รัง ไม่ต่างกับชีวิตของคนทำมาหากิน แสงจากเตาไฟในชุมชนบ่อแก้วกำลังถูกติดขึ้นมา บ่งบอกถึงเวลาที่กำลังเข้าสู่การประกอบอาหาร ทีละเตา สองเตา ตามทุกครัวเรือน
 
แม้ยามราตรีนี้ แสงไฟจากคนบ่อแก้ว จะค่อยๆ ดับไป ทีละดวง สองดวง จนความมืดดำเข้ามาปกคลุมในชุมชนอย่างเต็มที่ แต่ชีวิตของคนที่นี่ไม่เคยมอดดับไปตามอุปสรรค พวกเขามีหัวใจที่เสมือนเป็นเชื้อไฟที่โหมพัด ที่ต้องลุกขึ้นมากำหนดชีวิตตนเอง และก้าวข้ามไปสู่ความถูกต้อง เป็นธรรม
 
เพื่อรักษาผืนดินทำกินไว้ให้คงอยู่บนอ้อมกอดอันอบอุ่นของพวกเขา และเพื่อลูกหลานสืบไปจนตลอดชีวิต...