onsdag 29 januari 2020

สื่อนอกยก ‘กรุงเทพ’ เป็นเมืองที่เสี่ยงอันตรายที่สุดในโลก
เมื่อวานนี้ มีประกาศแต่งตั้ง พ.อ. สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์
บางคนรู้สึกชื่อคุ้นๆ
เมษายน ปี 2557 มีการแต่งตั้ง "นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์" เป็นพนักงานทั่วไป ต่อมาในปีเดียวกัน ก็ถูกปลดออก (เม.ย.-กันยายน) แล้วมีการตั้งใหม่
วันที่ 1 กันยายน 2558 ถูกปลดออกจากราชการ "เนื่องจากมีทัศนคดติไม่ดีต่อสถาบัน ไม่มีวินัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ... เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง" (แต่หนังสือเพิ๋งมาปลด ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)
ชื่อของ "สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์" หายไป กลายมาเป็น "สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์" และได้รับแต่งตั้งเป็น "พันเอก"
รูปที่ปรากฎนี้ รวมทั้งชื่อเล่น จะใช่เจ้าตัวหรือไม่ ยากจะบอกได้
..........................
นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เห็น ยกมาให้ดู ตำแหน่งทั้งหลายนั้น ล้วนเป็น "ข้าราชการ" กินเงินเดือน ภาษี ของประชาชนทั้งสิ้น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ งบฯลงทุนเบิกไม่ได้ “คลัง-สำนักงบฯ” เตรียม 3-4 แนวทางรับมือ ศาลรับ/ไม่รับวินิจฉัย พ.ร.บ.งบฯปี’63 หวั่นยิ่งล่าช้ายิ่งสะเทือน ผู้รับเหมาที่ประมูลได้งานรัฐแต่ยังเบิกเงินไม่ได้ เผยสถิติเบิกจ่ายถึง 24 ม.ค. มีงบฯลงทุนเบิกจ่ายเข้าระบบได้ไม่ถึง 3 หมื่นล้านบาท เหตุเบิกได้แต่รายการที่มีสัญญาผูกพันไว้แล้วเท่านั้น ส่วนงบฯลงทุนใหม่ 3.6 แสนล้านบาทต้องรอไปก่อน
Image may contain: 1 person, text

กรมควบคุมโรค : การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศ “มีความเป็นไปได้”
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศ (local transmission) แต่ให้ความมั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นไว้แล้ว
“เราได้ประเมินสถานการณ์ไว้ระดับหนึ่ง แต่ใจผมไม่อยากจะพูดให้มันไปไกล กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมไปจนถึงระดับที่จะเกิดภาพที่เราเรียกว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ...
See More
No photo description available.
อังกฤษเริ่มกระบวนการช่วยเหลือพลเมืองที่ติดในอู่ฮั่นกลับประเทศ และให้งดการเดินทางไปจีนแผ่นดินใหญ่หากไม่จำเป็น
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ขอให้พลเมืองของตนที่มีความประสงค์จะเดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่นแจ้งชื่อก่อนวันที่ 29 ม.ค. และเตือนว่าการเคลื่อนย้ายอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกะทันหัน
เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ระบุในโซเชียลมีเดีย “วีแชท” ว่าผู้ที่ลงชื่อต้องการเดินทางกลับประเทศจะได้รับแจ้งถึงแผนการ เมื่อแผนดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว... See More

tisdag 28 januari 2020

เอาอีกแล้วตั้งเมียน้อยเป็นนายพล พอเบื่อแล้วก็จับขังคุกแล้วฆ่าทิ้งเหมือน พระสนมเอก " ก้อย " หรือ นฤมล อุ่นพรม ( เจ้าพระคุณ สินีนาถ )

'ในหลวง' มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส' เป็น 'พล.ต.หญิง' และ 'พ.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์' เป็น 'พ.อ.หญิง'

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ”พ.ต.หญิง นฤมล สัมผัส” เป็นพล.ต.หญิง “พ.ต.หญิง…
โปรดเกล้าฯ โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ให้ 'พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ และ พล.ต.หญิง นฤมล สัมผัส หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
https://prachatai.com/journal/2020/01/86124
................................................

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ น.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ เหตุมีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบัน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
ว้นที่ 3 ก.พ. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม 133 ตอนที่ 3 ข เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นาวาตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ถูกปลดออกจากราชการ
เนื่องจากมีทัศนคติไม่ดีต่อสถาบัน ไม่มีวินัย ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ อันเป็นการกระทําผิดวินัยฐานกระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
...................................................


*** ตั้งมั่วๆ ถอดมั่วๆ วชิราลงกรณ์ ถอดยศ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" จากร้อยโท เป็นสิบเอก คุณชยุตรา เป็น 1 ใน 13 สตรีที่มีชื่อวชิราลงกรณ์ในนามสกุล ทบทวนดูรายชื่อทั้งหมดและข่าวการถอดยศเธอ https://goo.gl/Bd9vUQ

*** "เรื่องประหลาด": ในบรรดาทหารราชวัลลภของกษัตริย์ มีสุภาพสตรีนามสกุล "สิริวชิรภักดิ์" เท่าที่พบแล้วตอนนี้ ถึง 11 คน http://goo.gl/oFzFB2
ประยุทธ์ มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวปีนี้ โตได้ 3.3-3.8% แม้นักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนห่วงไวรัสทำไทยโตต่ำกว่า 2.5%