söndag 22 april 2018

"ตาอิน ตานา กะ ตาเหล่

"ตาอิน  ตานา กะ ตาเหล่


มีพื้นเพ อาศัย ในหมู่บ้าน
จากสังคม ชนชั้น อันพิการ
สร้างตำนาน เอาเปรียบ เหยียบยํ่ากัน

 
 "ตาอิน" ศักดินา หัวหน้าใหญ่
บ้านอาศัย หรูหรา ดั่งสวรรค์
แห้งเเล้ง นํ้าใจ ไม่แบ่งปัน
ชอบปั้น นํ้าเป็นตัว มั่ววาจา

     
ดูถูก เเละยกตน เป็นคนฉลาด
เป็นผู้ดี วางมาด มีวาสนา
โป้ปด เสี้ยมสอด ตลอดเวลา
ฉายา ผู้ดี ปากปีจอ

     
ตานา ทำนา เป็นอาชีพ
ถูกบีบ ให้ทน จนซอมซ่อ
ขายข้าว เท่าไร ก็ไม่พอ
ถูกหลอกล่อ ให้กินแกลบ แบบพอเพียง


ยากจน ทนมานาน มันก็ทุกข์
ไม่เคยลุก หน้าเงย ไม่เคยเถียง
คนปลูกข้าว กระดูกสันหลัง ร่างกายเอียง
กำไรเลี้ยง พ่อค้า และนายทุน

       
"ตานา" ตาสว่าง เอาตอนแก่
กูแท้ๆ ปลูกข้าว เลี้ยงเจ้าขุน (มูลนาย)
ศักดินา กลับลวง ทวงบุญคุณ
ว่าคํ้าจุน ชาวนา มาทุกยาม

       
 ครั้นอยาก ลืมตา อ้าปาก
"ตาอิน"ก็ถางถาก เเละเหยียดหยาม
เป็นควาย โง่เซ่อ เผยอตาม
ไม่เกรงขาม สงบเสงี่ยม จงเจียมตน

       
 ตาเหล่ หัวหน้ายาม ประจำ(หมู่)บ้าน
ตั้งด่าน สำรวจ ตรวจถนน
มากมาย อภิสิทธิ์ อิทธิพล
ปราบคน ต่อต้าน บ้านตาอิน

      
ตาเหล่ เลี้ยงหมา บ้าหลายตัว
ขบหัว คนแปลกหน้า มาต่างถิ่น
ข่าวสาร ใดใด ไม่ให้ยิน
หากิน เป็นหลัก เพื่อศักดินา..

       
ตาเหล่ ตั้งกฏ บทประหาร
ชาวบ้าน ร้านช่อง ต้องผวา
หลายคน หลบหนี การบีฑา
สั่งหมา ล่าไล่ ให้เกรงกลัว

     
"ตาอิน ตาเหล่ " สองเล่ห์ร้าย
แผ่ขยาย อิทธิพล ล้นความชั่ว
คุม(หมู่)บ้าน โดยง่าย ใต้ตีนตัว ปืนกดหัว "ตานา" ประชาชาชน

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar