onsdag 25 april 2018

รายการสหพันรัฐไท กับสหายธงชัยรายการสหพันรัฐไท กับสหายธงชัย
ตอน : เจ้าเน่าๆจะเอาไว้ทำไม
วันพุธ : 25/04/2018 เวลา 21.00 น. ประเทศไทย
โดย : ส.ข้าวเหนียว–ส.ยังบลัด-ส.ร้อย-ลุงสนามหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=3CU9Z9RryN8&feature=youtu.be ...
ดูเพิ่มเติม
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
องค์การสหพันธรัฐไทขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
1.เงิน ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ที่กษัตริย์ครอบครอง ถือว่ามิใช่ของกษัตริย์โดยส่วนตัวเพราะ เงิน ที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆ ล้วนมาจากภาษีของประชาชน ดอกผลที่เกิดก็ต้องเป็นของประชาชนเช่นเดียวกัน
2.โดยเหตุที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ล้วนมาจากภาษีของประชาชน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประธานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงต้องเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แต่ได้มีคำสั่งจากกษัตริย์วชิราลง..คลิก-.อ่านต่อ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar