torsdag 26 april 2018

ภาพแทนล้านคำบรรยาย

‘พระเทพฯ’ ทรงเปิดอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและวิจัยพืช โรงงานหลวง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 12.44 น. วันที่ 26 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานใน.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar