söndag 22 april 2018

..ขุนเขาบอก:

ขุนเขาบอก:
 
ขอก่อการ.....

เทวดา. พระเสื้อเมือง. ไม่คุ้มเมือง
เคยรุ่งเรือง. มิคสัญญี. ผีมันหวน
กรุ่นดินปืน. หืนกลิ่นศพ. ตลบอลอวน
กลิ่นยั่วยวน. คืออำนาจ. อำมาตยา
 
พระเสื้อเมือง. เลี่ยงเร้น. เป็นปริศนา
อำมาตยา. คาอำนาจ. หวาดผวา
ผู้พิลาส. ราชภัฏ. ศักดินา
ครองนรา. ขี้ข้าไพร่. ใต้ฝ่าตี...
 
พระนคร. ร้อนเร่า. เจ้า(ที่)ไม่อยู่
ศาลตราชู. ผู้อสัตย์. ยังตัดสิน
ทราช. ประกาศอ้าง. ล้างแผ่นดิน
เหนือทักษิณ. อิสานกลาง. ล้างมวลชน
 
เทวดา. พระเสื้อเมือง. เพียงคำอ้าง
แต่เบื้องล่าง. ปฏิวัติ. สัตว์หน้าขน
อ้างเพื่อก่อ. ทรราช. ทรชน
โจรปล้นโจร. มีแน่นอน. ตอนเลือกนาย
 
ผ้าจีวร. ร้อยด้วยพิษ. ริษยา
ศาสนา. ต้องราคี. มีจุดหมาย
เร้นให้ลับ. ให้ซับช้อน. บ่อนทำลาย
พิฆาติหมาย. ครองนรา. ประชาชน
 
เทวดา. พระเสื้อเมือง. ผู้เรื่องฤทธิ์
นฤมิต. ปิดแผ่นฟ้า. น่าฉงน
เนรมิต. ความหวาดกลัว. ทั่วสกล 
เพียงคำคน. ที่สอพลอ. ขอก่อการ.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar