torsdag 7 december 2017

ต้นเหตุแห่งร้าวฉาน เพียงกราบกรานเทวดา.....

ขุนเขาบอก :

ต้นเหตุแห่งร้าวฉาน เพียงกราบกรานเทวดา......

เขาคือใคร อำมาตย์คือใคร
เราเองเข้าใจ ความนัยกันแล้วหรือ
พูดพร่ำรำพัน เล่ากันเรื่องลือ
แท้จริงแล้วหรือ ว่าเขาคือเทวา

เทวาซาตาน ประมาณกันไป
เคียงอยู่คู่ไท กี่สมัยแล้วหนา
ยามเขาอ่าองค์ เขาทรงชฎา
ประดุจเทวา ไพร่ฟ้ากราบกราน

บ้านรกรุงรัง เทวาสั่งเก็บกวาด
น้ำท่วมเขื่อนขาด ใช้อำมาตย์ประหาร
ใครไม่ภัคดี คุกทันทีตุลาการ
ปฎิวัติรัฐประหาร ใส่พานเซ่นเทวา

อีรุงตุงนัง บ้านเมืองพังเพราะเทพ
นั่งสูบนอนเสพ เกี่ยวเก็บอสังหา
มีคนรู้ทัน “ไล่มัน” พ้นพารา
ยึดทรัพย์มันมา เทวดายินดี

แล้วใครเล่าว่า เทวาฆ่าไม่ตาย
เทวาวางวาย ตายไปก็เป็นผี
ไม่ต้องฟาดฟัน ไม่ต้องบั่นชีวี
หมดบุญบารมี ตายเป็นผีเหมือนกัน

เรื่องราวเทวา เป็นมาเช่นฉะนี้
อีกไม่กี่ปี คงต้องมีอาสัญ
เทวาหรือไพร่ ตายไปก็เหมือนกัน
ตกนรกเดียวกัน จักฟาดฟันกันทำไม............ต้นเหตุแห่งร้าวฉาน เพียงกราบกรานเทวดา......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar