måndag 2 juli 2018

เอนก กำลังพยายามสร้าง "ฉันทามติวชิราลงกรณ์"

เอนก กำลังพยายามสร้าง "ฉันทามติวชิราลงกรณ์"

เอนก กำลังพยายามสร้าง "ฉันทามติวชิราลงกรณ์"

เขาพยายามมาสักระยะหนึ่งแล้ว ความสำคัญของเรื่องนี้ จะต้องไม่ประเมินต่ำ
เช่นเดียวกับที่ไม่ควรประเมินต่ำไป ถึงศักยภาพของสถานะของเขาในขณะนี้ ถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้า ลงเอยที่ไม่สามารถหานายกฯจากพรรคใหญ่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงเหตุผลว่า "ข้างบน" ต้องการเห็น "ความสามัคคี ไม่แตกแยกเป็นฝักฝ่ายอีก" เอนกต้องจัดเป็น "แคนดิเดตอันดับหนึ่ง" ของความเป็น "นายกฯคนกลาง" ในขณะนี้ นี่นับเฉพาะความเป็น "คนกลาง" ไม่ได้นับเรื่องความเป็น "คนนอก" ด้วย ถ้านับเรื่อง "คนนอก" ด้วย ประยุทธ์เป็นอันดับหนึ่ง คือมีทั้งความเป็น "คนนอก" และ "คนกลาง" แต่ประยุทธ์มีปัญหาเยอะมาก ดังนั้น ถ้าไม่นับประยุทธ์ เอนกก็มีศักยภาพของความเป็น "ทางเลือก" อันดับหนึ่งของ "ข้างบน" ภายใต้ข้ออ้างของสถานการณ์ "ทุกฝ่ายสามัคคีกัน หลีกเลี่ยงความแตกแยกที่ผ่านมา" ("ข้างบน" ไม่ชอบอภิสิทธิ์ และก็อาจจะเห็นว่า ถ้าให้เพื่อไทยเป็น ก็จะนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากอีก)
นี่พูดในแง่การเมืองเฉพาะหน้า แต่เรื่อง "สร้างฉันทมติวชิราลงกรณ์" ที่เอนกพยายามทำ เป็นอะไรที่มีความสำคัญและความหมายกว้างกว่านั้นอีก

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar