onsdag 11 juli 2018

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ :“ระบอบแห่งการรัฐประหารที่มีการใช้คำนี้ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มันเป็นระบอบโดยตัวมันเองหรือจริงๆ มันเป็นแค่ระบบ สำหรับผมการรัฐประหารไม่ใช่ระบอบ เรียกว่าระบบรัฐประหารน่าจะถูกกว่า มันเป็นระบบแห่งการรัฐประหาร ซึ่งสังกัดกับระบอบที่ครอบระบบอีกที ส่วนระบอบที่ครอบรัฐประหารคืออะไร ก็สุดสติปัญญาผมที่จะอธิบายได้”

ในภาพอาจจะมี 1 คน

“ระบอบแห่งการรัฐประหารที่มีการใช้คำนี้ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มันเป็นระบอบโดยตัวมันเองหรือจริงๆ มันเป็นแค่ระบบ สำหรับผมการรัฐประหารไม่ใช่ระบอบ เรียกว่าระบบรัฐประหารน่าจะถูกกว่า มันเป็นระบบแห่งการรัฐประหาร ซึ่งสังกัดกับระบอบที่ครอบระบบอีกที ส่วนระบอบที่ครอบรัฐประหารคืออะไร ก็สุดสติปัญญาผมที่จะอธิบายได้”
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
บางตอนจากบทสัมภาษณ์ว่าด้วยตุลาการและระบอบแห่งการรัฐประหาร หลังมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดี ‘อภิชาต’ ชุมนุมต้านรัฐประหารผิด ตามประกาศ คสช.
อ่านบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ https://prachatai.com/journal/2018/07/77786

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar