måndag 7 augusti 2017

"องค์อธิปัตย์" (sovereign) 'รัฐธรรมนูญคู่' คือรัฐธรรมนูญ 2560+มาตรา 44 โดยที่มาตรา 44 ใหญ่กว่า ยกเว้นรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ทั้งหมด

ปิยบุตร แสงกนกกุล Live ครบรอบ 1 ปีประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ชี้กระบวนการประชามติไม่ได้มาตรฐานประชาธิปไตย ประชาชนไม่ได้เป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง - คสช.คุมเข้มประชาชนไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจ หลังบังคับใช้รัฐธรรมนูญเกิดภาวะ 'รัฐธรรมนูญคู่' คือรัฐธรรมนูญ 2560+มาตรา 44 โดยที่มาตรา 44 ใหญ่กว่า ยกเว้นรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ทั้งหมด โดยองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดขนาดยกเว้นรัฐธรรมนูญ ชี้ผิดถูกรัฐธรรมนูญได้แบบนี้จึงถูกเรียกว่า "องค์อธิปัตย์" (sovereign) และถึงแม้ภายหลังมีการเลือกตั้งจริงก็จะมีภาวะ 'รัฐบาลคู่' ตามกลไกที่ คสช. วางไว้
พร้อมข้อเสนอทิ้งท้ายให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 กลับไปสู่ประชาชนผู้เป็นอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar