tisdag 10 juli 2018

งานวันเกิดวชิราลงกรณ์ปีนี้ และว่าด้วยการ "ทรงห่วงใย" และ "ช่วยเหลือ" ภัยพิบัติแบบรีโมทคอนโทรล (น้ำท่วม, หมูป่า)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar