fredag 24 mars 2017

ฤดูร้อน + ประเด็นร้อน.+ เดือดร้อน ..(ก่อนเดือนเมษา(ที่อากาศร้อนสุดๆ มาเยือน)


จุดความร้อนพม่าพุ่ง 2,034 จุด ลมตะวันตกหอบเข้าไทย ภาคเหนืออ่วม ฝุ่นเกินมาตรฐานทุกพื้นที่!!!

คลิกอ่าน-จุดความร้อน พม่า พุ่ง 2,034 จุด ลมตะวันตกหอบเข้าไทย ภาคเหนืออ่วม ฝุ่นเกินมาตรฐานทุกพื้นที่ !!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar