fredag 17 mars 2017

ระบอบประชาธิปไตย???ตามแนวคิดของชนชั้นปกครองไทย"อำมาตย์ศักดินา นายทุน ขุนศึก นักการเมือง"ประยุทธ์ ลั่น 'ผมเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่ง' แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ถูกต้อง
พล.อ.ประยุทธ์ ปาฐกถา ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ที่ ม.เกษตรฯ ย้ำเป้าหมายหลักของรัฐบาลคือนำประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ระบุวันนี้ยังขึ้น VAT ไม่ได้ ชี้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ 6 ด้านที่ร่างไว้แล้วต้องสร้างการรับรู้ให้ได้ โอด วันนี้เพื่อนเหลือน้อยที่สุด เหลือ รมต.ไม่กี่คน นอกนั้นทิ้งหมดแล้ว บอกเป็นทหารก็ตายตั้งแต่วันแรกที่สมัครแล้ว
รายงานข่าวระบุด้วยว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้มีการตรวจเข้มบ...
ดูเพิ่มเติม
(หมายเหตุ-บทพิสูจน์"ประชาธิปไตย"แนวคิดชนชั้นปกครอง...ต้องการมีอำนาจอิทธิพลชี้นำสังคมเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของพวกชนชั้นตนเองและพรรคพวก ???หรือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไทย ???)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar