torsdag 30 mars 2017

ปัญญาคืออาวุธ..ที่ไม่มีใครแย่งชิงหรือปล้นเอาไปจากเราไปได้..


ไผ่ ดาวดิน ซึ่งถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี ม.112 แชร์ข่าวบีบีซี เผยว่าระหว่างนี้เขากำลังอ่าน "ข้างหลังภาพ" ซึ่งถึงตอนที่กำลังดราม่า หลังจากนั้นจะอ่าน "ปีกหัก" ของคาลิล ยิบราน และเล็งๆ หลายเล่มของ 'รงค์ วงศ์สวรรค์ พร้อมให้กำลังใจนักกิจกรรม ใครชัดเจน-พร้อมเรื่องไหนก็ทำได้เลยไม่ต้องรอปรึกษากัน-เชื่อมั่นประชาชนเปลี่ยนแปลงได้ ตัวเขาก็เคยเห็นด้วยกับรัฐประหาร คมช. 2549 และใช้เวลาหลายปีกว่าจะรับรู้ผลร้าย
..................................................... 

อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย 


โปรดถนอมตัวเอง  สั่งสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้เรื่อง" เศรษฐกิจ สังคม การเมือง"ปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคม...
เมื่อมีความพร้อมแนวคิดสุกงอม  ปัญญาจะเกิดเข้าใจปัญหาสามารถช่วยเหลือตัวเองและเหลือสังคมส่วนรวมได้ ... 
อย่าลืมความจริง..สังคมไทยหลากหลายชนชั้นที่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข... เป็นสังคมที่ถูกครอบงำมอมเมาชี้นำ(ระบบแนวคิด) โดยพวกชนชั้นปกครอง( พวกอำมาตย์ศักดินา นายทุน  ขุนศึก นักการเมือง)มาตลอดเวลา. ..
ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทยก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงสำเร็จได้นั้น ...
ความตื่นตัวของคนในสังคมคือปัจจัยหลักสำคัญ ก้าวไปด้วยกัน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะสามารถทำได้   ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนไทยทุกชนชั้นในสังคมไทย"หกสิบห้าล้านคน" เท่านั้นต้องช่วยกัน )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar