onsdag 22 mars 2017

ยุติธรรมไหม. ใครคนสั่ง. หันหลังไปดู.......

ขุนเขาบอก :

ยุติธรรมไหม. ใครคนสั่ง. หันหลังไปดู.......

ไม่รู้นะ. พระกับวัด. ฟัดกับใคร
ความบรรลัย ร่ำไรเยือน. เปื้อนผ้าสี
สีจีวร. ร้อนดั่งไฟ. ใหม่ปฐพี
ความชั่วดี. มีปัญหา. ผ้าจีวร

ใครจะดี. ใครจะชั่ว. มั่วกันแล้ว
โทษพี่แม้ว. อีกแล้วซิ. ผีมันหลอน
ใช้กฎหมาย. ตายก่อนผิด. เข้าริดรอน
ดัสกร. คือพระสงฆ์. ปลงอนิจจัง

ใครจะถูก. ใครจะผิด. คิดเอาเอง
ได้นักเลง  เป็นผู้นำ. ทำโอหัง
เปลี่ยนกฎหมาย. เป็นกฎหมา  บ้าระยำ
กฎแห่งกรรม. ทำงานช้า. ห่าครองเมือง

ธรรมยุติ. มหานิกาย. สายธรรมะ
ล้วนคือพระ. ศิลธรรมสูง. นุ่งผ้าเหลือง
ขอชาวพุทธ. หยุดกังขา. อย่าขุ่นเคือง
เราแค่เพียง. ฝุ่นธุลี. ไม่มีราคา

ชั่วช่างชี. ดีช่างสงฆ์. ปลงเถิดโยม
นั่งรอชม. ละครดัง. หลังพิงฝา
หยิกแกมหยอก. หลอกคนดี. มีบัญชา
หลอกนรา. จากกาขาว. ชาววิไล

ทำมะนวย. ทำมะนูน. วุ่นตายห่า
คนกับหมา. ค่าเทียมกัน. มัน(น่า)สงสัย
คิดปรองดอง. ลองถามดู. กูคนไทย
ยุติธรรมไหม. ใครคนสั่ง. หันหลังไปดู.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar