torsdag 27 juli 2017

"ลัทธิซาบซึ้ง" จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติจงรักภักดี ร.10

นายกฯ นำสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง ร.10” ประชาชนเข้าร่วมคับคั่ง
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่พระลานพระราชวังดุสิต รัฐบาลนำ …

เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม นายอยับ ซาดัดคาน ผู้ช่วยอธิการบ …
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารเอน …
 
 (หมายเหตุ-กิจกรรม"นานาจิตตัง")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar