torsdag 20 juli 2017

เสี่ยจัสตินให้รวบรวมข้อมูลละเอียดว่า คนไทยในต่างปท.ทั่วโลกจัดกิจกรรมวันเกิดเขา อย่างไรบ้าง ใครเกี่ยวข้อง ฯ

Somsak Jeamteerasakul
เสี่ยจัสตินให้รวบรวมข้อมูลละเอียดว่า คนไทยในต่างปท.ทั่วโลกจัดกิจกรรมวันเกิดเขา อย่างไรบ้าง ใครเกี่ยวข้อง ฯลฯ

เสี่ยจัสติน ให้รวบรวมข้อมูลละเอียดว่า คนไทยในต่างประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมวันเกิดเขา 28 กค.นี้ อย่างไรบ้าง มีใครเกี่ยวข้อง ("ผู้จัดงาน วันเวลา สถานที่ กำหนดการ และ/หรือกิจกรรมภายในงาน ประธานและจำนวนผู้เข้าร่วม...พร้อมภาพถ่าย")
"มิตรสหายท่านหนึ่ง" ส่งเอกสารนี้มาให้ผม - ขอบคุณครับ
ก่อนอื่น ขอให้ดูหัวจดหมายคนส่ง เขียนว่า Munich Operations Office ซึ่งในจดหมายใช้ภาษาไทยว่า "ศูนย์ปฏิบัติการมิวนิค"
และเขียนบรรทัดต่อมาว่า Royal Thai Embassy หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย
แต่ในมิวนิค ไม่มีสถานทูตไทย มีแต่สถานกงศุล และที่สำคัญ ที่อยู่ของ "ศูนย์ปฏิบัติการมิวนิค" ที่ให้ในจดหมาย คือ โรงแรมฮิวตัน มิวนิค แอร์พอร์ต ซึ่งเป็นโรงแรมที่เสี่ยจัสตินเช่าห้อง 130 ห้องไว้ เป็นเงินปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านยูโร สำหรับให้บริวารกว่า 100 คนที่พาไปเยอรมันด้วยพักอาศัย (ค่าเช่าอาจจะ 20-30 ล้านก็ได้ ทางโรงแรมเพียงแต่บอกว่า เป็น "เลขสองหลัก" ของล้านยูโร) ผมเคยเขียนถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าโรงแรมของคณะเสี่ยจัสตินนี้ ที่นี่ https://goo.gl/r4tcNj
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า "ศูนย์ปฏิบัติการมิวนิค" ที่ว่านี้ คือ "ศูนย์" ที่เสี่ยจัสตินตั้งขึ้น
เสียดายเอกสารนี้ ได้มาเพียงหน้าแรก ในเอกสาร 2 หน้า แต่คิดว่า หน้าถัดไป คงไม่มีอะไรมากกว่านี้ในแง่เนื้อหา แต่ถ้าใครบังเอิญมีหน้า 2 และจะกรุณาให้ส่งให้ผมโพสต์ต่อให้ดูกันทั่วๆ ก็จะขอบคุณมาก*
....................

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar