torsdag 20 juli 2017

ภาพแทนล้านคำบรรยาย..

ผู้แทนพระองค์เชิญผ้าไตรบรรพชาสามเณรบวชถวาย ร.10
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา …

(หมายเหตุ-"ลัทธิซาบซึ้ง" กับพิธีกรรมครอบงำมอมเมาประชาชน ..)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar