onsdag 26 juli 2017

ภาพแทนล้านคำบรรยาย

Matichon Online - มติชนออนไลน์
ชาวสมุทรสงครามกว่า7พันคน ออกกำลังกายถวายในหลวง ร่วมแปรอักษรเป็นเลข10

ชาวสมุทรสงครามกว่า 7 พันคนแปรอักษร เป็นเลข10 ไทยร่วมออก …

(หมายเหตุ-คำสั่งระบบราชการ.  จัดงานกิจกรรมเทอดพระเกียรติจงรักภักดี.บูชา"ลัทธิซาบซึ้ง" 
จากเงินภาษีประชาชน เป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์มอมเมาประชาชน..(ควรเลิกได้แล้ว)...
ความเคารพศรัทธาจงรักภักดีต้องเกิดจากใจไม่ใช่ด้วยการบังคับขอร้องหรือจ้างวานประชาชนให้่มาร่วมกิจกรรม   ที่ไม่เห็นเคยเห็นประเทศไหนในโลกเขาทำกันนอกจากประเทศไทย..ช่างด้อยพัฒนากันเสียจริงระบบราชการไทย)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar