måndag 24 juli 2017

"ระบอบการปกครองที่ล้มเหลว" ที่มาของระบบการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน..

ป.ป.ท.ลุยค้นโกดังข้าวสุโขทัย พบคนละปีเวียนเทียน ลักไก่เก็บ ภาค6เสียหาย9หมื่นล. 506 คดี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 กรกฏาคม ที่สำนักงานป้องกัน …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar