måndag 31 juli 2017

การต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบอบกษัตริย์เผด็จการ

การต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบอบกษัตริย์เผด็จการ

โดย  แสงตะวัน
27มิ.ย.60
บทเรียนของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของไทยนั้นได้ผ่านขั้นตอนของการต่อสู้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วและก็ประสพความล้มเหลวมาอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป้าหมายในการต่อสู้ไม่มีความชัดเจน  ขาดขบวนการนำที่เป็นเอกภาพ   ขาดทฤษฏีชี้นำที่ถูกต้อง บทเรียนของสิ่งที่เรียกว่า " พรรคคอมมิวนิสน์แห่งประเทศไทย หรือ พ.ค.ท." นั้นก็ได้ประสพความล้มเหลวมาแล้ว
เพราะแท้ที่จริงแล้ว พ.ค.ท. เป็นเพียงสาขาหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (พ.ค.จ.ในประเทศไทยนั้นเอง) พวกที่เป็นหัวหน้าระดับนำเป็นคนจีนโพ้นทะเลและถูกส่งมาจาก พ.ค.จ. เพื่อมาจัดตั้ง พ.ค.ท.ขึ้นในประเทศไทย   โดยอาศัยคนไทยที่มีหัวก้าวหน้าเป็นเครื่องมือ
แนวทางนโยบายทุกอย่างตามแนวทางของ พ.ค.จ.ทั้งหมดทฤษฏีชี้นำคือทฤษฏีของเหมาเจอตง หรือ ลัทธิเหมา ใช้หลักยุทธศาสตร์โดยป่าล้อมเมือง
ดังนั้น พ.ค.ท.ไม่ได้มีเป้าหมายที่แท้จริงในการปลดปล่อยประเทศไทยให้หลุดพ้นจากระบอบกษัตริย์เผด็จการแต่อย่างใด  แต่ทำเพื่อรับใช้นโยบายของ พ.ค.จ.
โดยจีนใช้ พ.ค.ท.เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับทางการไทยเพื่อผลประโยชน์ของจีนเท่านั้น   เมื่อจีนสามารถต่อรองกับทางการไทยได้แล้วและได้รับผลประโยชน์ตามที่ทางจีนต้องการ   แล้วก็หยุดให้การสนับสนุนแก่ "พ.ค.ท"...
ดังนั้น "พรรคคอมมิวนิสน์แห่งประเทศไทย " จึงล่มสลายไปแล้ว
ปัจจุบันนี้ยังมีพวกลูกสมุนปลายแถวที่หลงเหลืออยู่และมีความเพ้อฝันว่าอดีตเลขาธิการของ พ.ค.ท. สหาย ธงแจ่มศรี ซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังเหลือมีชีวิตอยู่จะมอบอำนาจให้แก่พวก"ลูกหาบงัวงาน"เพื่อสืบทอดนโยบายต่อในนามของ " พรรคปฏิวัติใหม่ "
ฉะนั้นผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการโค่นล้มระบอบกษัตริย์เผด็จการ ควรคิดให้รอบครอบ  ระมัดระวังในการร่วมมือกับแนวร่วมที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเหล่านี้ "พวกนักฉวยโอกาส" ที่เข้าแทรกแล้วแย่งการนำ(ที่มีมาตลอดเวลาของการต่อสู้) 
จึงต้องศึกษาและสรุปบทเรียนจากความล้มเหลวในอดีตของ พ.ค.ท.
อย่าหลงทาง วันนี้ประชาชนตื่นตัวมีความพร้อมสูง รับรู้เข้าใจสภาพปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติธรรมดา  คงอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้น   เมื่อสถานการณ์สุกงอมประชาชนไทยคงพร้อมใจกันลุกขึ้นประกาศปลดแอกปล่อยตัวเองออกเป็นไท "ปฏิเสธไม่เอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตย." 

บทความอ่านประกอบ
คลิกอ่าน-ประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

คลิกฟังประกอบ...

คลิกฟัง-ต้องโค่นมัน สถานเดียว. FAIYEN CHANNEL
คลิกฟัง-ล่าสุด 19 มิ.ย. 2560 ขุนพล โค่นราชาหอย - สามสหายไกลกังวล  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar