onsdag 28 juni 2017

หอชมเมือง = ทุนสถาบันกษัตริย์+ทุนซีพี

Somsak Jeamteerasakul

หอชมเมือง = ทุนสถาบันกษัตริย์+ทุนซีพี ถ้าโครงการนี้จะมีอภิสิทธิ์อะไรที่เพิ่งเห็นกัน ก็เพราะแบบนี้แหละครับ ท่านผู้ชม

หอชมเมือง = ทุนสถาบันกษัตริย์+ทุนซีพี
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โครงการ "หอชมเมือง" คือการดำเนินการของทุนสถาบันกษัตริย์+ทุนซีพี
ที่มาของโครงการนี้ มาจากโครงการ "ไอคอนสยาม" ที่บริษัทสยามพิวรรธน์และบริษัทซีพี เป็นผู้ดำเนินการ
ผู้ถือหุ้นใหญ่บ.สยามพิวรรธน์ อันดับแรก 30% เป็นของบริษัท MBK สามอันดับต่อมา 45% เป็นทุนสถาบันกษัตริย์ (พระเทพฯ 20% สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 10% ธนาคารไทยพาณิชย์ 10%) ชื่อเดิมของบริษัทคือ "บางกอกอินเตอร์คอนติเนนตอล โฮเต็ลส" ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาที่ดินบริเวณวังสระปทุมซึ่งเป็นทรัพย์สินของในหลวงภูมิพล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สยามพิวรรธน์" ซึ่งเป็นชื่อที่พระเทพฯพระราชทาน
ประธานมูลนิธิที่ดำเนินการ "หอชมเมือง" คือ พนัส สิมะเสถียร ซึ่งเป็นกรรมการสำนักงานทรัพย์สินฯและกรรมการของ บ.สยามพิวรรธน์
"...ชั้นบนสุดของหอชมเมืองฯ จะเป็นโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งมหาจักรีพระบรมราชวงศ์เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริยาธิราช ประดิษฐานรูปหล่อพระคลังมหาสมบัติ พร้อมแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาทุกๆ ด้าน..."
ถ้าโครงการ "หอชมเมือง" จะมีอภิสิทธิ์อะไรที่เพิ่งเห็นกัน ก็เพราะแบบนี้แหละครับ ท่านผู้ชม
(ภาพประกอบ: ซ้ายคือภาพจำลอง "ไอคอนสยาม" ขวา คือภาพจำลอง ไอคอนสยาม เมื่อมี "หอชมเมือง" อยู่ด้วย)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar