fredag 30 juni 2017

วังเดินสาย จัดระเบียบเด็กนักเรียนโรงเรียนที่อีสาน?

ร.10 พระราชทานอุปกรณ์การเรียน-อาหารกลางวัน นักเรียนจ.สุรินทร์-ขอนแก่น


(หมายเหตุ-พิธีสาบานตนเป็นข้าทาสกษัตริย์ใหม่???ทำไมต้องเน้นที่อีสาน?????การกระทำส่อเจตนา
การสร้างภาพลวงตา..".กิจกรรมแบบเดิมๆ"ที่สถาบันกษัตริย์ไทยใช้มอมเมาครอบงำประชาชนมาตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (อุปกรณ์การเรียนและภาพที่ผู้รับแจกเก็บไว้กราบไว้บูชา)
"ยุคไฮเทคโนโลยี่"  สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา   
ภาพพิธีแจกอุปกรณ์การเรียน-อาหารกลางวัน  ดูแล้วเหมือนการบังคับโรงเรียนบังคับเด็กไม่เป็นธรรมชาติ "การศรัทธาต้องมาจากใจไม่ใช่ด้วยการบังคับ"
วันเวลาไม่เคยหมุนกลับฉันใด  แผ่นดินอีสานคนอีสานยุคใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นไท มีสิทธิเสรีภาพ  อนาคตที่มั่นดีกว่าที่ผ่านมาไม่หวลกลับคืนสู่ยุคข้าทาสอีกต่อไป.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar