söndag 18 juni 2017

"ลิเกการเมือง"บทเดิมๆ เปิดม่านเบิกโรงเปิดหน้าตัวแสดงโดยคนหน้าเดิมแนวคิดเดิมไม่เปลี่ยนแปลง. (ประชาชนคนดูเซ็งเบื่อมาก)

INDEX สัญญาณ คำตอบ จาก 4 คำถามสอดรับกับ “สุเทพ เทือกสุบรรณ”

เมื่อนำเอาบทสรุปจาก นายสมพงศ์ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายก …

(หมายเหตุ- "วงจรอุบาทว์การเมืองไทย" ที่ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยมาทุกยุคสมัยไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน.....และ.ต่อไปในอนาคต???.  ถ้าประชาชนไทยยังยอมรับไม่ร่วมกันปฏิเสธ.... 
"การเมือง-เพื่อเลือกตั้ง" ที่อำนาจชี้นำโดยชนชั้นปกครองไทย"อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก  นักการเมือง" เป็นผู้กำหนด ...ดังนั้น".อำนาจ"การปกครองประเทศจึงเป็นของพวกชนชั้นปกครอง  
ประชาชนไทยอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง(ที่ไร้สิทธิไร้เสียง)  ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ
ฉะนั้น"การเมือง-การเลือกตั้ง" ของไทยทุกครั้งเพียงเพื่อรักษาอำนาจของชนชั้นปกครอง พรรคการเมืองนักการเมืองเท่านั้นเอง   ไม่ใช่เพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยแต่อย่างใด ..ตราบใดที่ประเทศไทยยังมีการปกครองภายใต้"ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar