måndag 26 juni 2017

"ลัทธิซาบซึ้ง".กิจกรรมแจก"ถุงพระราชทานร.10"?

ร.10 พระราชทานสิ่งของราษฎรที่ประสบอุทกภัยจ.สุโขทัย


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยร …
ร.10 พระราชทานสิ่งของราษฎรที่ประสบอุทกภัยจ.สุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
(หมายเหตุ-งานโฆษณาชวนเชื่อ...มอมเมาประชาชน  เพื่อสร้างศรัทธาบารมีให้กษัตริย์ใหม่???.
จัดขึ้นโดยข้าทาสบริวารรับใช้ราชสำนักไทย...ขณะที่กษัตริย์ใหม่ยังพำนักอยู่ที่เยอรมัน....)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar