onsdag 14 juni 2017

การเมือง-กวนเมือง

"มาร์ค" อัดรัฐขาดวินัยการเงินการคลัง โอนงบค้างท่อกลับไม่มีใครทำ เว้นสมัยจอมพลถนอม

“อภิสิทธิ์" โวยรัฐขาดวินัยการเงินการคลัง ชี้ รบ.โอนงบค้างท่อไปยังงบกลาง ระบุไม่มีรัฐบาลไหนทำกันยกเว้นสมัยจอมพลถนอม


ผลสอบ ชี้ปม 7 สนช.ขาดประชุมบ่อย ไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรม-เป็นไปตามข้อบังคับ
รองประธาน สนช. เผยผลสอบ 7 สนช. ไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมเนื่องจากการลา เป็นไปตามข้อบังคับ และมีภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ จึงมีความจำเป็นต้องลาประชุม
http://prachatai.org/journal/2017/06/71930ครม.เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ เยียวยาผู้รับผลกระทบชุมนุมการเมืองปี 56-57 โดยให้เงินยังชีพรายเดือนจนจบปริญญาตรีใบเดียว และมีอายุไม่เกิน 25 ปี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือวีรชน 14 ตุลา ที่ค้างจ่ายตั้งแต่ปี 52
http://prachatai.org/journal/2017/06/71927

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar