måndag 17 juli 2017

รัฐราชการ(1) โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

รัฐราชการ(1) โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
"รัฐราชการ เป็นคำที่ใช้กันอยู่เสมอเพื่อสรุปรวมเป้าหมายทางการเมืองการปกครองของ คสช. แต่ที่จริงแล้ว ส่วนใหญ่ของผู้ใช้คำนี้รู้ดีว่ารัฐราชการเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมาสู่การเมืองการปกครองของไทยได้อีกแล้ว ผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยน่าจะเป็นตัว คสช.เองเท่านั้น"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar