torsdag 13 juli 2017

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี?


โฆษกกองทัพอากาศ จัดซื้อเครื่องบินขับไล่ T-50TH ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ยันซื้อโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน 'ศรีสุวรรณ' เตรียมฟ้องศาล รธน. 20 ก.ค.นี้

ประยุทธ์ มีคำสั่งให้ คสช.-กองทัพบก เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ทุกรูปแบบ ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง
http://prachatai.org/journal/2017/07/72373(ปฏิรูป-กฏหมาย???)

ประยุทธ์ นั่งประธานนำถก คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กำหนดอนาคต เพื่อให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ทั้งวิธีบริหารจัดการ ที่สำคัญคือการปรับปรุงกฎหมายให้สากล โดยคำนึงถึงอัตตลักษณ์ความเป็นไทย เสนอ 7 วาระสำคัญ http://prachatai.org/journal/2017/07/72363
มติเอกฉันท์ สนช. ผ่าน กม.คดีอาญานักการเมือง ชี้ ไต่สวนล …

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar