fredag 7 juli 2017

โจทย์ยาก "ไร้สมการถอดโจทย์.-.ไร้คำตอบ?"


วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ปร …

“สุเทพ” จ่อตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนช่วยงานปฏิรูปตำรวจ ช …

(หมายเหตุ-อนิจจังอนิจจา"องค์กรตำรวจไท "..)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar