torsdag 6 juli 2017

ประกาศแล้ว! หลักเกณฑ์ !สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (6 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงแร …

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar