söndag 9 juli 2017

"มาตรฐานระบบการศึกษาไทย."?..ที่มาของคนไร้คุณภาพไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม..

มฟล.จัดกิจกรรมตามรอยคำสอนพ่อ

น.ส.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนั …

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธร …

ครูต้อย รอความหวัง ผลสอบ ผอ.รร.ดังลำปางโกงเงิน ด้านผอ.สั่งจนท.ปฎิเสธสื่อขอเข้าพบ
https://www.matichon.co.th/news/599338

ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 36 สถาบัน/วิทยาเขต แถลงจุดยืน 6 ข้อ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ต้องยึดหลักสิทธิมนุษยชน เป็นไปอย่างสมัครใจ เรียกเก็บเงินต้องโปร่งใส คำนึงความปลอดภัย เปิดเผยตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar