torsdag 15 september 2016

ข่าวจากทำเนียบรัฐบาล คสช.ม.44... นายกฯ หัวหน้าคสช. พร้อมคณะรัฐมนตรีได้พบปะสื่อมวลชนในโอกาสครบรอบ 2 ปีของรัฐบาล


คลิกอ่าน-ประยุทธ์ใช้ ม. 44 ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตนได้สิทธิเทียบเท่า ‘บัตรทอง’ ด้วย

สม คิด แถลง 2 ปีผลงานรัฐบาลชี้ GDP ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะมาบริหารประเทศอยู่ใน 0.8 ปี 57 อยู่ที่ 2.8 ปี 58 อยู่ที่ 3.2 และปี 59 ในปัจจุบันอยู่ที่ 3.5 ทั้งนี้…
คลิกอ่าน-วิษณุ เผยเตรียมปิดสำนวน “จำนำข้าว” ภายใน 2 วัน
“วิษณุ” เผยเตรียมปิดสำนวนยิ่งลักษณ์ ผิดจำนำข่าว 1-2 วันนี้ จีทูจี “บุญทรง” รมว.พาณิชย์จ่อลงนามคำสั่งปกครองแล้ว เมื่อเวลา 14.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม…

(หมายเหตุ-  ฝากถึง นายกฯหัวหน้าคสช.และคณะรัฐบาล  ในฐานะที่เป็นผู้นำบริหารประเทศ   ต้องอดทนกับแรงเสียดทานและเสียงวิพากวิจารณ์รอบด้านได้ ...มันคือหน้าที่ท่านสมัครใจทำเองประชาชนไม่ได้บังคับ..
อย่าลืมความจริง  คสช. ได้อำนาจมาโดยมิชอบจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐ และได้ฉีกรัฐธรรมนูญปกครองรัฐทิ้ง   เป็นการกระทำปล้นอำนาจรัฐไปจากประชาชน  ไม่ใช่ประชาชนยินยอมพร้อมใจยกอำนาจให้ด้วยความสมัครใจ
ฉะนั้นเมื่อ คสช.ได้เป็นควรเปิดใจให้กว้างรับฟังเสียงเรียกร้องต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม   ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลากหลายชนชั้นที่กำลังวิปริตเสื่อมโทรมสุดๆ   
โปรดยอมรับความจริงปัญหาในสังคมไทยไม่ใช่พึ่งเกิดแต่เป็นปัญหาที่สะสมมานานจนฝังรากหยั่งลึกยากที่จะแก้ไขในระยะสั้นปีสองปีได้   
เนื่องจากสาเหตุที่มาของปัญหาความวุ่นวายเกิดจากระบบภายใต้ระบอบการปกครองแบบเผด็จการของไทยที่เป็นตัวขัดขวางบ่อนทำลายหยุดการวิวัฒนาการพัฒนาสังคมไทย   ปัญหาไม่ได้มาจากการเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยของประชาชน....
การแก้ปัญหาต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขระบอบการปกครองรัฐใหม่ทั้งหมด   โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนไทยทั้งประเทศเท่านั้นจึงจะสำเร็จได้   เริ่มจากทุกฝ่ายต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาแนวคิด  มีระเบียบ วินัย  เคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม  มองค่าความเป็นคนในสังคมเท่าเทียมกัน  ..
ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤติเปลี่ยนผ่านไปได้  ประชาชนไทยทุกคนต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ. อย่าลืมประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง   ด้วยความปรารถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar