lördag 17 september 2016

" นครอลเวง"....


ขุนเขาบอก:
" นครอลเวง"....
ความดีความชั่ว. กำลังมั่วกันสุดๆ
มนุษย์หนอมนุษย์. ยากจะหยุดกิเลสตันหา
ดีทีสุดในโลกนี้. คือเทวดีเทวดา
อนิจจังอนิจจา. เขาเห็นหมาดีกว่าคน
ดัดจริตปิดประเทศ.  มันหาเหตุล้มเลือกตั้ง
อ้างความดีเป็นใบสั่ง. ลากรถถังลงถนน
ยิงกันแหลกแจกป๊อบคอน. ผ้าเหลืองว่อนคนหนอคน
มีกฎหมายสัปดน. สั่งฆ่าคนบริบาล
จริยธรรมขย้ำคน. ค่าของคนคนของใคร
เป็นพวกกูไม่เป็นไร. ขี้ข้าไพร่ให้ประหาร
ซื้ออาวุธสุดจะห่วย  ศาลหัวกรวยใบ้รับประทาน
จำนำข้าวไหงอัยการ. ส่งฟ้องศาลประจานตน
ลมหนาวลามีนาร้อน. พระนครยิ่งร้อนเร่า
พระศุกร์ละพระเสาร์เข้า  ผู้นำเล่าเชื่อคำโหร
พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก. แผ่นดินแยกเพราะคำคน
อำนาจไซร์ใครได้ยล. ลำพองตนเยี่ยงเทวา
โหรทำนายท้ายสมัย. ผู้เป็นใหญ่ละสังขาร
ความผิดถูกถูกประจาน. ยื้อสังขารเพื่ออะไรหวา
พระเจ้าตากจากนคร. มันสะท้อนเรื่องไรวา
เหมือนเงซายจอมจักรา. คืนนครามรกตนคร(เพชรพระอุมาตอนเงซายจอมจักราลองไปอ่านดู)
เรื่องยุ่งหยอยฝอยขัดหม้อ. ขอเล่าต่อครั้งคราวหน้า
เรื่องขุนโจรปล้นนครา. รอเสียงหมามันเห่าหอน
นกแสกร้องก้องวันได. ประชาธิปไตยคืนนคร
มีเรื่องราวอีกหลายตอน. นิทานก่อนนอนตอน" นครอลเวง"....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar