onsdag 28 september 2016

ด่วน! ศาลรธน.ตีกลับ ชี้ ร่างฯแก้ไขโดยกรธ.ไม่ตรงกับผลประชามติ สั่งให้แก้ใหม่

กรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสี่ยงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมเพื่อให้พิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar