torsdag 22 september 2016

วิถีทางประชาธิปไตยไกลเหลือเกิน......นายกฯหัวหน้าคสช.แสดง".วิสัยทัศน์ "ที่UN คำพูดกับการกระทำที่สวนทางกับสภาพการความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย..

นายกรัฐมนตรีย้ำต่อที่ประชุมยูเอ็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากสันติภาพ และประชาชนถูกลิดรอนสิทธิ
เว็บไซต์รัฐบาลไทยเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 71 ภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แรงผลักดันสากลเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเรา”โดยระบุตอนหนึ่งว่าไทยเชื่อว่าการ พัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากสันติภาพและความมั่นคง หรือหากสิทธิของประชาชนถูกละเมิดและไม่...
คลิกอ่านต่อ-See More
ประชาไท Prachatai.com

โชว์ วิสัยทัศน์บทบาทไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ชี้ 7 ส.ค. ปชช.ไทยลงประชามติรับรองร่าง รธน.ตามวิถีทางประชาธิปไตยแล้ว…
ประยุทธ์ให้ถ้อยแถลง UN ย้ำทุกคนต้องเคารพ-ปฏิบัติตามพันธกรณีของกฏหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
"เนื่องจากแต่ละประเทศมีแนวคิด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นประชาคมระหว่างประเทศ ต้องหาทางที่กำหนดวิธีการที่จะทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ มีความเข้าใจรับผิดชอบ การเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถเข้าถึงโอกาส และสิทธิพื้นฐานต่างๆ อย่างทัดเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยพวกเราทุกคนต้องเคารพกฏิบัติตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง เคร่งครัด" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
พร้อมโชว์วิสัยทัศน์บทบาทไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ชี้ 7 ส.ค. ปชช.ไทยลงประชามติรับรองร่าง รธน.ตามวิถีทางประชาธิปไตยแล้ว ย้ำไทยได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมให้ถ้อยแถลงประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar