onsdag 28 september 2016

ภาพเป็นข่าว???ทุกสังคมจะพัฒนาขับเคลื่อนก้าวหน้าไปได้ ต้องมีกฎหมายที่ยุติธรรมที่คนในสังคมยอมรับเท่านั้น...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar