tisdag 27 september 2016

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลคณะคสช.ม44(คิดได้ไง??เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ.หมายเหตุ- ผู้เรียบเรียง
-ปัญหาจราจร...รัฐควรเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐานบริการสะดวกสะอาด รวดเร็วปลอดภัยในราคาที่เหมาะสมสำหรับให้คนกรุงเทพฯ ได้เลือกใช้บริการ  อย่าลืมที่มาของปัญหารถเยอะคนกรุงเทพฯ.สิบกว่าล้านต่างคนต่างใช้รถบางบ้านมีรถสิบยี่สิบคัน ไว้บริการคนในครอบครัว
-ในฐานะ"นายกฯหัวหน้าคสช." หน้าที่สำคัญคือบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสังคมนำประชาชนและประเทศชาติออกจากวิกฤติอันเลวร้ายครั้งนี้ไปให้ได้  ..ดีชั่วถูกผิดประชาชนไทยคือผู้ตัดสิน  อย่าให้ปัญหาภายในครอบครัวมาเป็นปัญหาระดับชาติ.????..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar